REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1275

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1275

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Eugenia Murawska-Ciałowicz

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Eugenia Murawska-Ciałowicz
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description biochemia wysiłku, fizjologia wysiłku, analityka medyczna, zmęczenie, energetyka wysiłkowa, stres oksydacyjny, tkanka tłuszczowa, mięśnie szkieletowe, morfologia krwi, dietetyka, koszt fizjologiczny wysiłków fizycznych, wydolność fizyczna, stres wysiłkowy, adaptacja wysiłkowa, plastyczność narządowa pod wpływem wysiłku, apoptoza wysiłkowa, interpretacja wyników obciążeń wysiłkowych organizmu, BDNF, HGF, iryzyna, adipokiny (Polish)
Keywords "iryzyna"@pl, "zmęczenie"@pl, "stres oksydacyjny"@pl, "apoptoza"@pl, "fizjologia człowieka"@pl, "Biochemia"@pl, "Adipokiny"@pl, "BDNF"@pl, "koszt fizjologiczny"@pl, "Fizjologia krwi"@pl, "fizjologia wysiłku"@pl, "biochemia wysiłku"@pl, "energetyka wysiłku"@pl, "hormony tkanki tłuszczowej"@pl, "HGF"@pl, "Trening interwałowy"@pl, "trening zdrowotny"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Eugenia Murawska-Ciałowicz
Specialisation: analityka medyczna, biochemia wysiłku, fizjologia wysiłku, fizjologia starzenia
Graduation university: Akademia Medyczna we Wrocławiu
Graduation field of study: Analityka Medyczna
Graduation specialty: Analityka Medyczna
MSc/MA thesis title: Wykrywanie antygenów Chlamydia Trachomatis metodą immunoenzymatyczną
Year of obtaining a master's degree: 1987
PhD dissertation title: Beta 2 mikroglobulina i tlenek azotu jako wybrane czynniki odpowiedzi zapalnej i endokrynnej w neuroinfekcjach u dzieci
Year of obtaining a doctoral title: 1996
Post-doctoral degree dissertation title: Wpływ treningu zdrowotnego na stężenia wybranych hormonów tkanki tłuszczowej i homocysteiny u kobiet z różną masą ciała
Year of obtaining a post-doctoral degree: 2013
Expert experience:

Różne zagadnienia z obszaru biochemii, fizjologii wysiłku i treningu fizycznego, np.
1. Gospodarka lipidowa organizmu i regulacyjny wpływ wysiłku na profil lipidowy
2. Morfologia i biochemia tkanki tłuszczowej. Regulacyjny wpływ wysiłku na aktywność i metabolizm hormonów tkanki tłuszczowej (adipokin - leptyny, wisfatyny, rezystyny, adiponektyny)
3. Wpływ wysiłku i treningu fizycznego na tempo przemiany materii
4. Podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyka oceny podstawowej i ponadpodstawowej przemiany materii
5. Skład ciała w wyniku treningu fizycznego u osób o różnym poziomie wydolności fizycznej
6. Wpływ różnych form treningu fosfagenowego, glikolitycznego, tlenowego (HIIT, Crossfit, Tabata, HIST) na wydolność fizyczną, parametry biochemiczne, czynniki wzrostu, cytokiny
7. Proces zapalny (stres oksydacyjny, cytokiny, czynniki wzrostu w relacji do poziomu adaptacji fizjologicznej i biochemicznej
8. Morfogeneza - miogeneza, angiogeneza, neurogeneza jako procesy stojące u podstaw adaptacji fizjologicznej u osób o różnym poziomie adaptacji fizjologicznej
9. Ocena potencjału biologicznego osób starszych
10. Zmęczenie jako zjawisko decydujące o zdolności wysiłkowej
11. Zmiany parametrów morfologii krwi pod wpływem wysiłku i treningu sportowego

Publications
 • Authors: Paweł Cięszczyk, Valentina Contro, Izabela Drobnikkozakiewicz, Zbigniew Jastrzębski, Aleksandra Jażdżewska, Agata Leońskaduniec, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Miroslav Petr, Patrizia Proia, Michał Sawczyn, Piotr Szumiło, Aneta Zaremba, Piotr Żmijewski
  Title: Association between the ACE I/D polymorphism and physical activity in Polish women.
  Title of source document: Trends in Sport Sciences
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 23
  ISSN: 2299-9590
  From page: 203
  To page: 210
  PBN: 779214
  Keywords: "training programmes"@en , "genetyka bakterii"@pl , "Polimorfizm genetyczny"@pl , "aktywność fizyczna"@pl

 • Authors: Ewa Bakońska-Pacoń, Piotr Dzięgiel, Małgorzata Kałwa, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Iwona Wierzbicka-Damska
  Title: Impact of nine month health training and a single exercise on changes in ghrelin, leptin and free fatty acids levels in women's blood
  Title of source document: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 9
  ISSN: 2300-9705
  From page: 5
  To page: 15
  PBN: 555122
  Keywords: "ghrelin, des-n-octanoyl"@en , "Free fatty acids"@en , "leptin receptor gene-related protein, mouse"@en , "Women Dentists"@en

 • Authors: Eugenia Murawska-Ciałowicz
  Title: The impact of Wingate and progressive tests on homocysteine, vitamin B6, B12 and folic acid levels in athletes' blood
  Title of source document: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 8
  ISSN: 2300-9705
  From page: 5
  To page: 17
  PBN: 600665
  Keywords: "homocysteine"@en , "Vitamin B6-Dependent Seizures"@en , "witamina B12"@pl , "Acid Transporters, Folic"@en

 • Authors: Ewa Bakońska-Pacoń, Piotr Dzięgiel, Małgorzata Kałwa, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Iwona Wierzbicka-Damska
  Title: Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women ’s Blood
  Title of source document: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 9
  ISSN: 2300-9705
  From page: 5
  To page: 15
  PBN: 615730

 • Authors: Ewa Bakońska-Pacoń, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Iwona Wierzbicka-Damska, Marek Wojciech Zatoń
  Title: Wpływ zmęczenia (związanego z brakiem snu) na sprawność psychomotoryczną i wydolność fizyczną młodzieży licealnej
  Year of publication: 2015
  From page: 111
  To page: 121
  PBN: 618397

 • Authors: Eugenia Murawska-Ciałowicz, J Wojna, Jolanta Zuwała-Jagiełło
  Title: Crossfit training changes brain-derived neurotrophic factor and irisin levels at rest, after wingate and progressive tests, and improves aerobic capacity and body composition of young physically active men and women
  Title of source document: Journal of Physiology and Pharmacology
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 66
  ISSN: 0867-5910
  From page: 811
  To page: 821
  PBN: 699689
  Keywords: "brain-derived neurotrophic factor precursor"@en , "irisin, mouse"@en

 • Authors: Eugenia Murawska-Ciałowicz, Paweł Wolański, Marek Wojciech Zatoń
  Title: The influence of different types of rest on football players' ability to repeat phosphagen exercise
  Title of source document: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 13
  ISSN: 2300-9705
  From page: 89
  To page: 99
  DOI number: 10.18276/cej.2016.1-09
  PBN: 728061
  Keywords: "Football"@en , "Balance, Acid-Base"@en , "restitution maximale"@fr

 • Authors: Dawid Goliński, Sebastian Klich, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Iwona Wierzbicka-Damska, Paweł Wolański
  Title: Korzyści zdrowotne treningu interwałowego typu HIIT
  Year of publication: 2016
  From page: 71
  To page: 77
  PBN: 728370
  Keywords: "zdrowie mieszkańców"@pl , "Trening interwałowy"@pl , "Electronic Health Record"@pl , "Training, High-Intensity Interval"@en

 • Authors: Dawid Goliński, Sebastian Klich, Jarosław Muracki, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Paweł Wolański
  Title: Small-sided soccer game (1V1) in goalkeepers' training
  Title of source document: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 16
  ISSN: 2300-9705
  From page: 111
  To page: 118
  DOI number: 10.18276/cej.2016.4-12
  PBN: 814349
  Keywords: "Football"@en

 • Authors: Joanna Gorka-Dynysiewicz, Ewa Grzebyk, M Kukla, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Monika Pazgan-Simon, Krzysztof Simon, Jolanta Zuwała-Jagiełło
  Title: Increased circulating endocan in patients with cirrhosis: relation to bacterial infection and severity of disease
  Title of source document: Journal of Physiology and Pharmacology
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 68
  ISSN: 0867-5910
  From page: 273
  To page: 282
  PBN: 821739
  Keywords: "Inflammation"@en , "Procalcitonin"@en , "Bacterial Ocular Infections"@en , "Parkinsonism and Dystonia with Hypermanganesemia, Polycythemia, and Chronic Liver Disease"@en , "Cirrhosis"@en , "C-reactive protein, rat"@en , "endocan protein, human"@en , "Interleukin-6 Receptors"@en

 • Authors: Ewa Bakońska-Pacoń, Wioletta Dziubek-Rogowska, Gabriela Forgiel, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Kazimierz Piotr Witkowski, Marek Wojciech Zatoń
  Title: Effects of gradual weight loss on anaerobic capacity and muscle strength in elite taekwondo ITF athletes
  Title of source document: Archives of Budo
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 13
  ISSN: 1643-8698
  From page: 117
  To page: 130
  PBN: 828307
  Keywords: "biological water balance"@en

 • Authors: Eugenia Murawska-Ciałowicz
  Title: Tkanka tłuszczowa: charakterystyka morfologiczna i biochemiczna różnych depozytów
  Title of source document: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 71
  ISSN: 0032-5449
  From page: 466
  To page: 484
  PBN: 828317
  Keywords: "BAT"@pl , "Lipogeneza"@pl , "Lipoliza"@pl , "Adipocyty"@pl , "Tkanka tłuszczowa podskórna brzucha"@pl

 • Authors: Eugenia Murawska-Ciałowicz, Monika Pazgan-Simon, Krzysztof Simon, Jolanta Zuwała-Jagiełło
  Title: Influence of diabetes on circulating apoptotic microparticles in patients with chronic hepatitis C
  Title of source document: IN VIVO
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 31
  ISSN: 0258-851X
  From page: 1027
  To page: 1034
  DOI number: 10.21873/invivo.11165
  PBN: 831392
  Keywords: "Inflammation"@en , "diabetes"@cs , "Chronic Persistent Hepatitis"@en
Scientific projects participation
 • Project name: Wpływ treningu zdrowotnego na stężenie wybranych hormonów tkanki tłuszczowej i homocysteiny u otyłych kobiet
  Function name: Kierownik - grant habilitacyjny
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Number: NN 404 036738
  Year from: 2010
  Year to: 2012
  Start year of the project: 2010
  End year of the project: 2012
  Product type: Scientific study
  Discipline: dziedzina nauk o zdrowiu (2011)
  Financing: Project financed by National Science Centre

 • Project name: Próba identyfikacji skutków glikolitycznego treningu interwałowego za pomocą parametrów fizycznych, fizjologicznych i biochemicznych
  Function name: główny wykonawca
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Year from: 2015
  Name of research task: Rozwój Sportu Akademickiego
  Start year of the project: 2015
  End year of the project: 2018
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Financing: Project financed by competent minister of science

 • Project name: Wpływ wysiłków o róznej intensywnosci i czasie trwania na stężenie iryzyny we krwi
  Function name: Kierownik grantu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Number: 53/0404/S/2014
  Year from: 2016
  Year to: 2017
  Start year of the project: 2016
  End year of the project: 2017
  Product type: Scientific study
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Zmiany stężenia białka BDNF we krwi osób aktywnych fizycznie
  Function name: Kierownik grantu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Number: 53/0403/S/2014
  Year from: 2014
  Year to: 2016
  Product type: Scientific study
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Ocena zmian stęzenia homocysteiny we krwi zawodników róznych dyscyplin sportowych
  Function name: Kierownik grantu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year from: 2006
  Year to: 2007
  Start year of the project: 2006
  End year of the project: 2007
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Korelacja pomiędzy stresem emocjonalnym a stresem oksydacyjnym u spadochroniarzy
  Function name: Kierownik grantu
  Unit providing grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year from: 2003
  Year to: 2004
  Product type: Scientific study
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Korelacja pomiędzy zmianami powysiłkowymi a indukcją procesu apoptotycznego we włóknach mięśniowych
  Function name: główny wykonawca
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Number: 3 P05D 09023
  Year from: 2002
  Year to: 2005
  Product type: Scientific study
  Discipline: dziedzina nauk o zdrowiu (2011)
Taught subjects
 • Styl życia a zdrowie

 • Fizjologia starzenia się

 • Dieta a zdrowie

 • Fizjologia człowieka

 • Fizjologia treningu

 • Fizjologia

 • Fizjologia wysiłku

 • Biochemia

 • Biochemia wysiłku
Qualifications
 • Qualification type: biochemik wysiłku fizycznego

 • Qualification type: analityk medyczny

 • Qualification type: fizjolog wysiłku fizycznego
Cooperation with other entities
 • Entity name: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Year from: 1997
  Scope: wymiana myśli naukowej, udział w badaniach naukowych

 • Entity name: Polytechnic Institute of Viana do Castelo
  Year from: 2017
  Scope: współpraca naukowa

 • Entity name: Uniwersytet Karola w Pradze
  Year from: 2017
  Scope: współpraca naukowo-badawcza
Cooperation with reputable centres
 • Institution/unit name: Charles University in Prague
  Description: udział w badaniach naukowych

 • Institution/unit name: Polytechnic Institute of Viana do Castelo
  Description: współpraca naukowa
Functions in journals
 • Journal title: Human Movement
  ISSN: 1899-1955
  Function name: Redaktor Naczelna
  From year: 2016

 • Journal title: American Journal of Biomedical Research
  ISSN: 2328-3947
  Function name: członek Editorial Board
  From year: 2014

 • Journal title: American Journal of Public Health Research
  ISSN: 2327-669X
  Function name: członek Editorial Board
  From year: 2013

 • Journal title: American Journal of Sport Sciences and Medicine
  ISSN: 2333-4592
  Function name: członek Editorial Board
  From year: 2014

 • Journal title: Wold Journal of Preventive Medicine
  ISSN: 2379-8823
  Function name: członek Editorial Board
  From year: 2013
Scientific stay Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Centre name: Charles University of Prague
Foreign centre: Yes
Visit start date: 2017-06-26
Visit completion date: 2017-09-25
Unit type (listed in Academic Ranking): Faculty of Physical Education and Sport
Country: Czechy
Conferences
 • Name: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Motoryczność Sportowa - Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne" Kraków, 21-23 września 2017
  Year: 2017

 • Name: 21st Annual Congress of the European College of Sports Science, 6th-9th July 2016, Vienna - Austria
  Year: 2016

 • Name: 20th annul Congress of the European College of Sport Science, 24th-27th June 2015, Malmö - Sweden
  Year: 2015

 • Name: The 10th Iternational Conference of Young Naturalists "From biotechnology to environmental protection "
  Year: 2015

 • Name: I International Scientific Conference "Motor ability in sports - theoretical assumptions and practical implications". Krakow, 23-25 September 2015
  Year: 2015

 • Name: 26th Congress of the Polish Physiological Society
  Year: 2014

 • Name: 19th annual Congress of the European College of Sport Science, 2nd-5th July 2014, Amsterdam - The Netherlands
  Year: 2014

 • Name: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej "Od profilaktyki do sukcesu sportowego"
  Year: 2015
Prizes and awards
 • Name: Nagroda Rektora AWF Wrocław za wybitne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy naukowo - badawczej
  Awarded places and honorary mentions: Indywidualna Nagroda II stopnia, 2010

 • Name: Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego za osiągnięcia naukowe
  Awarded places and honorary mentions: Indywidualna Nagroda III stopnia za działalność naukową w latach 2004, 2006, 2009

 • Name: Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowe
  Awarded places and honorary mentions: Nagroda II stopinia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo - badawczej, 1997

 • Name: Nagroda Rektora AWF Wrocław
  Awarded places and honorary mentions: Nagroda Indywidualna I stopnia za działalność naukową, 2013

 • Name: Dyplom Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław
  Awarded places and honorary mentions: I miejsce w rankingu efektywności naukowej adiunktów, 2009
Scientific associations
 • Name: Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
  International activity: Yes
  Function name: Prezes Oddziału Dolnośląskiego
  Start year: 2017

 • Name: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
  Function name: członek Towarzystwa
  Start year: 1990

 • Name: The European College of Sport Science
  International activity: Yes
  Function name: członek Towarzystwa
  Start year: 1998
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Eugenia Murawska-Ciałowicz
Availability date: 12-03-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Eugenia Murawska-Ciałowicz. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ekspresja iryzyny w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Doświadczenie eksperckie - Dariusz Harmaciński

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Ekspresja iryzyny w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Apoptoza komórki plazmatycznej 3

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Powtarzalność napięć izometrycznych mięśni jako miara zdolności różnicowania kinestetycznego

Ryszard Błacha, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Doświadczenie eksperckie - Rafał Hebisz

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more