REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1180

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1180

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Igor Perechuda

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Igor Perechuda
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description - Systemy controllingu finansowego
- Rachunkowość zarządcza i społeczna
- Organizacje sportowe (kluby, fundacje, stowarzyszenia, spółki)
- Wycena projektów i przedsiębiorstw
- Wartość ekonomiczna i wartość społeczna
- Wycena zawodników (Polish)
Description in another language: - Controlling systems
- Management accounting and social accounting
- Sports organizations (clubs, foundation, association, limited company)
- Valuation of projects and company
- Economic and social value
- Players valuation (English)
Keywords "klub piłkarski"@pl, "wycena przedsiębiorstwa"@pl, "controller"@pl, "controlling"@pl, "zawodnik sportowy"@pl, "stadion"@pl, "finanse przedsiębiorstwa"@pl, "sport"@pl, "klub sportowy"@pl, "Value Based Management"@en, "sport value"@en, "finanse organizacji"@pl, "finanse"@pl, "rachunkowość menadżerska"@pl, "Rachunkowość"@pl, "Rachunkowość społeczna"@pl, "rachunkowość zarządcza projektów"@pl, "strategiczna rachunkowość zarządcza"@pl, "rachunkowość zarządcza"@pl, "controlling finansowy"@pl, "Wycena"@pl, "wycena pracy"@pl, "wycena przedsiębiorstw"@pl, "ośrodek sportowy"@pl, "Kluby zdrowia"@pl, "obiekt sportowy"@pl, "ośrodek sportu i rekreakcji"@pl, "organizacja sportu"@pl, "Social Values"@en, "Value-Based Purchasing"@en
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / finanse (2011)
Destination group: scientists, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Igor Perechuda
Specialisation: Finanse przedsiębiorstw
Graduation university: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Graduation field of study: Finanse oraz Stosunki Międzynarodowe
Graduation specialty: Finanse i rachunkowość spółek, handel zagraniczny
MSc/MA thesis title: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jako przejaw globalizacji
Year of obtaining a master's degree: 2010
PhD dissertation title: Szacowanie wartości piłkarskich klubów sportowych w Polsce
Year of obtaining a doctoral title: 2016
Expert experience:

• Udział w projekcie badawczym dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Pomysł na Sport w 2015 r., ekspert ds. sportu i ekonomii.
• Dolnośląska Izba Gospodarcza, Sekcja Firm Doradczych.
• Credit Agricole Bank Polska, specjalista w Departamencie Controllingu
i Raportowania w centrali banku. Raportowanie dla zarządu, przygotowywanie bieżących analiz finansowych i ekonomicznych oraz modeli rentowności. Praca w komitecie depozytowym.
• Europejski Fundusz Leasingowy grupa Credit Agricole, specjalista ds. rynku leasingu oraz gospodarki przy doradcy zarządu w Departamencie Controllingu, przygotowywanie prognoz, szacunków, analiz finansowych i ekonomicznych na potrzeby zarządu oraz firmy. Sprawozdawczość wewnętrzna.

Other achievements:

• Universidad Alcala de Henares, Economics Faculty, Madrid, Spain – prowadzący wykłady w ramach Teaching Mobility, 2016 r.
• Udział w projekcie badawczym dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Pomysł na Sport w 2015 r.
• Udział w międzynarodowej konferencji warsztatowej: Competence in Europreneurship 2009 w Chinach.
• 22nd Euroasia Business and Economic Society Conference in Rome, Sapienza University 24-26 May 2017.
• 8th International Scientific Conference on Managing and Modelling of Financial Risk 2016, Ostrava, Czechy, 05-06.09.2016 (indeksowana WoS and Scopus).
• XV International Applied and Theoretical Research Conference "Entrepreneurship Development as a National Ecomony Growth Factor”, Kiev, Ukraine 2016 r.
• ICSLB 2015: 17th International Conference on Sports Law and Business, Paryż 2015, 25-26.06.2015 r.

Publications
Scientific project participation Project name: Pomysł na sport
Function name: Ekspert
Unit providing grant: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Year from: 2015
Name of research task: Ekonomiczny wymiar sportu
Start year of the project: 2014
End year of the project: 2015
Product type: Scientific study
Description of the product application: Opracownie naukowe służące konsultacjom społecznym nowej Strategii Sportu dla Polski
Impact range of the product application: Krajowy
Name of entity confirming the application: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
Discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia (2011)
Financing: Other programs
Taught subjects
 • Zarządzanie wartością biznesu sportowego

 • Seminarium licencjackie

 • Seminarium magisterskie

 • Biznesowe ocena projektów sportowych

 • Business Finance

 • Value Based Management

 • Finanse przedsiębiorstw

 • Elementy rachunkowości

 • Rachunkowość zarządcza

 • Ekonomia

 • Finanse w sporcie
Taught instructor course Course name: Finansowe i podatkowe aspekty zarządzania akademią piłkarską
Course organizer: WSZiC
Qualifications
 • Qualification type: Prowadzenie wykładów
  Description: Ukończenie kursu pedagogicznego przygotowującego do prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach. Od 2010 roku wykładowca na wyższych uczelniach w języku polskim i angielskim oraz gościnne wykłady na uczelniach w Niemczech oraz Hiszpanii.

 • Qualification type: Doktor nauk ekonomicznych
  Description: Prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych
Cooperation with other entities
 • Entity name: Uniwersytet Warszawski, CWS
  Year from: 2015
  Scope: Projekt: Pomysł na Sport, ekspert ekonomiczny

 • Entity name: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Scope: Badania nad wartością klubów piłkarskich i dydaktyka

 • Entity name: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Year from: 2017
  Scope: Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej Jakość w Sporcie

 • Entity name: Hochschule im Heilbronn
  Year from: 2017
  Scope: Wykłady oraz badania z zakresu pomiaru efektywności biznesowej projektów sportowych

 • Entity name: Universidad Alcala de Henares
  Year from: 2016
  Scope: Wykłady: Value Based Management

 • Entity name: Uniwersytet Jagielloński
  Scope: Pracownik zakładu Przedsiębiorczości w sporcie w Instytucie przedsiębiorczości. Prowadzenie badań z zakresu: Wyceny kapitału intelektualnego w klubach sportowych w Europie Wyceny rynkowej spółek piłkarskich itp.

 • Entity name: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
  Scope: Ekspert ekonomiczny w programie pomysł na sport. Pomiart ekonomicznych efektów działań sportowych.

 • Entity name: Polietchnika Wrocławska
  Year from: 2014
  Scope: Wspólne opracowanie badań nad wartością klubów sportowych determinowaną mediami społecznościowymi z dr Piotrem Chynałem
Cooperation with reputable centres
 • Institution/unit name: Uniwersytet Warszawski
  Description: jak wcześniej.

 • Institution/unit name: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Description: Jak wcześniej

 • Institution/unit name: Politechnika Wrocławska
  Description: Jak wcześniej

 • Institution/unit name: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Description: Jak wcześniej
Research results application Entity name: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description:

Aplikacja audytu marketingowego uczelni


Year: 2016
Scientific stay Discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / finanse (2011)
Centre name: Hochschule im Heilbronn, Sport management department
Centre address: Campus Kunzeslau
Foreign centre: Yes
Visit start date: 2017-11-27
Visit completion date: 2017-12-01
Country: Niemcy
Conferences
 • Name: ICSLB 2015: 17th International Conference on Sports Law and Business, Paris 2015
  Description: ICSLB 2015: 17th International Conference on Sports Law and Business, Paris 2015, 25-26.06.2015, (session chairman)
  Year: 2015

 • Name: VI Polish scientific conference "SERVICES 2017. Science, didactics, practice in face future challenge”
  Description: VI Polish scientific conference "SERVICES 2017. Science, didactics, practice in face future challenge” (VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "USŁUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości") (membership in the steering committee).
  Year: 2017

 • Name: 8th International Scientific Conference on Managing and Modelling of Financial Risk 2016
  Description: 8th International Scientific Conference on Managing and Modelling of Financial Risk 2016, Ostrava, 05-06.09.2016 (indexed in WoS and Scopus)
  Year: 2016

 • Name: „Competence in Europreneurship 2009”, Sun Yat Sen University, Nanfang College, Guangzhou, China
  Description: Chiny
  Year: 2009

 • Name: Kongres Sportu Powszechnego w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, Warszawa, PKOL, 17.09.2015
  Description: Warszawa, PKOL
  Year: 2015

 • Name: Konferencja „Przedsiębiorstwo XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy zarządzania", Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwe, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015,
  Description: Katowice
  Year: 2015

 • Name: ХV International Applied and Theoretical Research Conference “ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AS NATIONAL ECONOMY GROWTH FACTOR”,
  Description: ХV International Applied and Theoretical Research Conference “ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AS NATIONAL ECONOMY GROWTH FACTOR”, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE, “KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”, Faculty of Management and Marketing, Department of Econocmics and Entrepreneurship, Kiev, Ukraine, 16.11.2016.
  Year: 2016

 • Name: 22nd Euroasia Business and Economic Society, Conference in Rome
  Description: 22nd Euroasia Business and Economic Society, Conference in Rome, Sapienza University, paper: „Salaries to revenue efficiency in football clubs in Europe”, 24-26 May, 2017
  Year: 2017

 • Name: 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS.
  Description: 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS. CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY. Toruń 22-23.06.2017, Poland, Nicolaus Copernicus University the Faculty of Economics Sciences and Management, chair of the session.
  Year: 2017

 • Name: International Research Symposium “Global Challenges of Management Control and Reporting”, organized together with: XXII International Conference „Accounting and Management Control”
  Description: International Research Symposium “Global Challenges of Management Control and Reporting”, organized together with: XXII International Conference „Accounting and Management Control”, Wroclaw University of Economics Faculty of Management, Information Technology and Finance Department of Costing, Management Accounting and Control, Karpacz, Poland, 16 –18 October 2017.
  Year: 2017

 • Name: Jakość w sporcie 2017
  Description: Członek komitetu org.
  Year: 2017

 • Name: Jakość w sporcie 2016
  Description: Członek komitetu org
  Year: 2016

 • Name: Jakość w sporcie 2018
  Description: Członek komitetu org., Toruń
  Year: 2018
Prizes and awards
 • Name: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Awarded places and honorary mentions: Nagroda rektora
  Description: Nagroda rektora za wdrożony audyt marketingowy na uczelni

 • Name: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu
  Awarded places and honorary mentions: 2 miejsce na najlepszy pomysł biznesowy
  Description: 2 miejsce w konkursie na najlepszy pomysł biznesowy badań usability "Blueconsulting" w 2011 roku
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Igor Perechuda
Availability date: 05-02-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Igor Perechuda. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1927 r., nr 19 (Październik)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1887 r., nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przegląd Sokoli 1921 r., nr 8-9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1890 nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1897 nr 2 (Luty)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Kosynierzy Wrocław - drużyna żeńska

Lucyna Róg, video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more