REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/240

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/240

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Tomasz Sipko

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Tomasz Sipko
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Badanie postawy i równowagi ciała.
Ból mięśniowo-powięziowy, uciskowy próg bólu, kwestionariusze ODI, NDI.
Diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu, szczególnie dysfunkcji kręgosłupa.
Programy terapeutyczne w dysfunkcjach narządu ruchu.
Autoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu.
Interpretacja statystyczna parametrów czynnościowych narządu ruchu. (Polish)
Description in another language: Examination of the balance and body posture.
Myofascial pain, pressure pain threshold, the Neck Disability Index (NDI), Oswestry Disability Index (ODI).
Functional examination of musculoskeletal, especially spine dysfunction.
Therapeutic programmes in musculoskeletal disturbances.
Self -treatment of musculoskeletal disturbances. (English)
Keywords "równowaga ciała"@pl, "fizjoterapia"@pl, "biomechaniczna struktura funkcjonalna"@pl, "Terapia manualna kręgosłupa"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Tomasz Sipko
Specialisation: Fizjoterapia
Graduation university: Akademia Wychowania Fizycznego
Graduation field of study: Rehabilitacja Ruchowa
Graduation specialty: Fizjoterapia
MSc/MA thesis title: Czynność kończyny górnej oraz wskazania do fizjoterapii u chorych po odjęciu sutka sposobem Halsteda z następowym napromienianiem
Year of obtaining a master's degree: 1986
PhD dissertation title: Regulacja równowagi ciała w pozycji stojącej u osób z upośledzeniem narządu wzroku lub słuchu
Year of obtaining a doctoral title: 1998
Post-doctoral degree dissertation title: Zespoły bólowe kręgosłupa: przyczyny, objawy i skutki
Year of obtaining a post-doctoral degree: 2013
Expert experience:

Praktyka kliniczna:
• Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (1986/87),
• Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów (1988/89),
• Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych (1989/90),
• Przychodnia Zakładowa Spółki Jawnej IMPEL (1999/2001),
• Centrum Medycyny i Rehabilitacji MEDAR (2001),
• Praktyka Fizjoterapii, od 1990 roku do nadal, specjalizacja: terapia zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych.
Grant własny - AWF Wrocław, kierownik grantu.
Tytuł projektu realizowanego w 2010 r. „Równowaga ciała u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa”.
Efekt naukowy to opublikowanie pracy w międzynarodowym czasopiśmie European Federation of International Association for the Study of Pain Chapters, European Journal of Pain
Recenzowanie publikacji w międzynarodowych czasopismach:
- Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
- Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
- Manual Therapy
- Medical Science

Other achievements:

Autor rozdziału podręcznika akademickiego: Sipko T., Skolimowski T. "Badanie czynnościowe obręczy kończyny górnej" [w:] Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław, 2009.

Publications
 • Authors: Michał Kuczyński, Tomasz Sipko
  Title: Intensity of chronic pain modifies postural control in low back patients
  Title of source document: European Journal of Pain
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 17, z. 4
  ISSN: 1090-3801
  From page: 612
  To page: 620
  DOI number: 10.1002/j.1532-2149.2012.00226.x
  PBN: 570614
  Impact Factor: 3.93

 • Authors: Michał Kuczyński, Tomasz Sipko
  Title: The effect of chronic pain intensity on the stability limits in patients with low back pain
  Title of source document: Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 36, z. 9
  ISSN: 0161-4754
  From page: 612
  To page: 618
  DOI number: 10.1016/j.jmpt.2013.08.005
  PBN: 598497
  Keywords: "siedzisko balance chair"@pl , "Postural Equilibrium"@en , "Range of Motion, Articular"@en , "Injections, Intra-Articular"@en , "Posture"@en
  Impact Factor: 1.248

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Edmund Glibowski, Michał Kuczyński, Tomasz Sipko
  Title: The effect of chronic pain intensity on sit-to-stand strategy in patients with herniated lumbar disks
  Title of source document: Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 39, z. 3
  ISSN: 0161-4754
  From page: 169
  To page: 175
  DOI number: 10.1016/j.jmpt.2016.02.014
  PBN: 725766
  Keywords: "Chronic Pain"@en , "Posture"@en
  Impact Factor: 1.592

 • Authors: Sandra Rosenberg, Tomasz Sipko
  Title: Wpływ sposobu utrzymywania pozycji siedzącej na próg bólu tkanek miękkich w okolicy piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa u osób bez objawów bólowych
  Title of source document: Ból
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 17, z. 1
  ISSN: 1640-324X
  From page: 17
  To page: 24
  DOI number: 10.5604/1640324x.1202367
  PBN: 729002
  Keywords: "postawa ciała"@pl , "Próg bólu"@pl

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Tomasz Sipko, Anna Skrzek, Marzena Supińska, Dorota Wójtowicz, Daria Wołoszyn
  Title: Assessment of quality of life after the DIAM TM spinal stabilization system
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 6, z. 10
  From page: 279
  To page: 288
  DOI number: 10.5281/zenodo.162080
  PBN: 753052
  Keywords: "Quality of Life"@en

 • Authors: Tomasz Sipko, Urszula Żywień
  Title: Próg bólu w okolicy lędźwiowej kręgosłupa u osób o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej i bez objawów bólowych=Pain threshold of low back in patients with diversified level of physical activity without pain symptoms
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 23
  ISSN: 1230-8323
  From page: 17
  To page: 24
  DOI number: 10.1515/physio/2015-0004
  PBN: 753352
  Keywords: "physical activity"@en , "Próg bólu"@pl , "aktywność fizyczna"@pl , "kręgosłup lędźwiowy"@pl , "Pain Threshold"@en

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Tomasz Sipko
  Title: Active self-correction of spinal posture in pain-free women in response to the command "Straighten Your Back"
  Title of source document: Women and Health
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 57, z. 9
  ISSN: 0363-0242
  From page: 1098
  To page: 1114
  DOI number: 10.1080/03630242.2016.1243605
  PBN: 855910
  Impact Factor: 1.437

 • Authors: Edmund Glibowski, Michał Kuczyński, Adam Paluszak, Tomasz Sipko, Marek Stefanik
  Title: The impact of flexion or extension movement transfer pattern on the performance of sit-to-stand task in asymptomatic young subjects
  Title of source document: Physiotherapy Quarterly
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 25, z. 1
  ISSN: 2544-4395
  From page: 17
  To page: 22
  DOI number: 10.1515/physio-2016-0012
  PBN: 836685
  Keywords: "transfer"@pl , "koordynacja ruchowa"@pl

 • Authors: Michał Kuczyński, Tomasz Sipko, Marzena Supińska
  Title: Postural control in patients with lumbar disc herniation in the early postoperative period
  Title of source document: European Spine Journal
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 19, z. 3
  ISSN: 0940-6719
  From page: 409
  To page: 414
  DOI number: 10.1007/s00586-009-1082-x
  PBN: 356525
  Keywords: "spine"@en
  Impact Factor: 1.956

 • Authors: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Gabriela Eliasz, Dominika Grygier, Tomasz Sipko
  Title: The occurence of strain symptoms in the lumbosacral region and pelvis during pregnancy and after childbirth
  Title of source document: Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 33, z. 5
  ISSN: 0161-4754
  From page: 370
  To page: 377
  DOI number: 10.1016/j.jmpt.2010.05.006
  Keywords: "kość miedniczna"@pl
  Impact Factor: 1.418

 • Authors: Edmund Glibowski, Michał Kuczyński, Adam Paluszak, Tomasz Sipko, Marek Stefanik
  Title: The impact of flexion or extension movement transfer pattern on the performance of sit-to-stand task in asymptomatic young subjects
  Title of source document: Physiotherapy Quarterly
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 25
  From page: 17
  To page: 22
  DOI number: 10.1515/physio-2016-0012
  PBN: 836685
  Keywords: "niezawodny transfer zbiorów"@pl

 • Authors: Michał Kuczyński, Tomasz Sipko
  Title: The effect of chronic pain intensity on the stability limits in patients with low back pain
  Title of source document: JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 36
  ISSN: 0161-4754
  From page: 612
  To page: 618
  DOI number: 10.1016/j.jmpt.2013.08.005
  PBN: 598497
  Keywords: "siedzisko balance chair"@pl , "Posture"@en , "Passive Range of Motion"@en , "Equilibrium, Postural"@en , "Injections, Intra Articular"@en

 • Authors: Michał Kuczyński, Tomasz Sipko
  Title: Intensity of chronic pain modifies postural control in low back patients
  Title of source document: European Journal of Pain
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 17
  ISSN: 1090-3801
  From page: 612
  To page: 620
  DOI number: 10.1002/j.1532-2149.2012.00226.x
  PBN: 570614

 • Authors: Edmund Glibowski, Tomasz Sipko
  Title: The effect of chronic pain intensity on sit-to-stand strategy in patients with herniated lumbar disks
  Title of source document: JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 39
  ISSN: 0161-4754
  From page: 169
  To page: 175
  DOI number: 10.1016/j.jmpt.2016.02.014
  PBN: 725766
  Keywords: "Posture"@en , "Tooth Movement, Orthodontic"@en , "Chronic Prostatitis with Chronic Pelvic Pain Syndrome"@en

 • Authors: Sandra Rosenberg, Tomasz Sipko
  Title: Wpływ sposobu utrzymywania pozycji siedzącej na próg bólu tkanek miękkich w okolicy piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa u osób bez objawów bólowych
  Title of source document: Ból
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 17
  ISSN: 1640-324X
  From page: 17
  To page: 24
  DOI number: 10.5604/1640324x.1202367
  PBN: 729002
  Keywords: "postawa ciała"@pl , "Próg bólu"@pl

 • Authors: Agnieszka Dębiec-Bąk, Łukasz Pawik, Tomasz Sipko, Anna Skrzek, Marzena Supińska, Dorota Wójtowicz, Daria Wołoszyn
  Title: Assessment of quality of life after the DIAM TM spinal stabilization system
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  From page: 279
  To page: 288
  DOI number: 10.5281/zenodo.162080
  PBN: 753052
  Keywords: "podatność diamagnetyczna"@pl , "Health Related Quality Of Life"@en

 • Authors: Tomasz Sipko, Urszula Żywień
  Title: Próg bólu w okolicy lędźwiowej kręgosłupa u osób o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej i bez objawów bólowych=Pain threshold of low back in patients with diversified level of physical activity without pain symptoms
  Title of source document: Fizjoterapia
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 23
  ISSN: 1230-8323
  From page: 17
  To page: 24
  DOI number: 10.1515/physio/2015-0004
  PBN: 753352
  Keywords: "Próg bólu"@pl , "aktywność fizyczna"@pl , "kręgosłup lędźwiowy"@pl , "Pain Threshold"@en , "work (physical activity)"@en
Taught subjects
 • Metody specjalne w fizjoterapii

 • Studia literaturowe w języku angielskim

 • Manual Therapy

 • Kinezyterapia

 • Ćwiczenia korekcyjne

 • Terapia Manualna
Qualifications
 • Qualification type: Metoda Holistycznej Terapii Manualnej
  Description: Metoda Terapii Manualnej, dr Andrzeja Rakowskiego, całość szkolenia obejmowała 200 godzin. Egzamin z Teorii i Praktyki Medycyny Manualnej 9.06.2000 r., przed Komisją Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

 • Qualification type: Metoda Terapii Manualnej, prof. Karela Lewita
  Description: „Miękkie techniki w dysfunkcji narządu ruchu”, kurs prowadzony przez dr Radmila Dvoraka z Uniwersytetu w Olomuncu. Całość kursu obejmowała 90 godzin.

 • Qualification type: Metoda Terapii Manualnej, Robina Mc Kenzie
  Description: Metoda Terapii Manualnej, Robina Mc Kenzie - zespoły bólowe kręgosłupa, kursy prowadzone przez dr Tomasza Stengerta – Instytut McKenzii -Polska, Kursy I – IV, 2000-2001 r.

 • Qualification type: Metoda Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
  Description: Instruktorzy: mgr Ewa Górna, Benedikt Bömer - IPNF, 2007 r., kurs podstawowy i rozwijający, egzamin metody PNF.
Cooperation with other entities
 • Entity name: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
  Scope: Współpraca naukowa z Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski. Efektem naukowym jest opublikowanie prac: Skolimowski T., Ostrowska B., Sipko T. "Zmiany parametrów czynnościowych miednicy i stawów biodrowych w skoliozach idiopatycznych I0" Pediatria Polska 2004, 79(1):43-48. MniSW=4.0; Sipko T., Durzyńska A., Demczuk-Włodarczyk E., Bieć E. (2006) "Występowanie bólu w bocznych skrzywieniach kręgosłupa" Fizjoterapia Polska, 6(1):37-44. [MniSW=5.0]; Sipko T., Skolimowski T., Mraz M., Demczuk-Włodarczyk E. "Zastosowanie metody PNF w zaburzeniach zrównoważenia postawy osób ze skoliozą idiopatyczną" Fizjoterapia 2006,14(2): 42-50. MniSW=3.0; Mraz M., Chamela-Bilińska D., Zawadzka D., Sipko T. "Stabilografia w ocenie stabilności ciała w pozycji stojącej dzieci w wieku 9-12 lat z bocznym skrzywieniem kręgosłupa I stopnia" Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2006,12(4):246-249. MniSW=3.0.

 • Entity name: Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
  Scope: Współpraca naukowa z Wojskowym Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, Oddział Neurochirurgii, dr Marzena Chantsoulis. Efektem naukowym jest opublikowanie prac: Sipko T., Chantsoulis M., Kuczyński M. "Postural control in patients with lumbar disc herniation in the early postoperative period" European Spine Journal 2010,19(3):409-414. DOI: 10.1007/s00586-009-1082-x. [IF=1.956; MNiSW=32.0;CI=2]; Sipko T., Chantsoulis M., Żmuda M., Zwoliński J. (2008) "Zrównoważenie postawy ciała u pacjentów z chorobą dyskową we wczesnym okresie pooperacyjnym" Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja,10(3):226-237. [MNiSW=6.0]; Chantsoulis M., Sipko T., Wrzosek Z., Zwoliński J., Sakowski J., Demczyszak I. (2006) "Choroba dyskowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa: leczenie zachowawcze i operacyjne" Medycyna Manualna,10(2-3):9-16. [MNiSW=3.0].

 • Entity name: Politechnika Opolska
  Scope: Współpraca naukowa z Politechniką Opolską, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Kierownik Katedry Biomechaniki: dr hab. Michał Kuczyński; Laboratorium Biomechaniki: mgr inż. Krzysztof Kręcisz. Efektem naukowym jest opublikowanie pracy: Sipko T., Kuczyński M. "Intensity of chronic pain modifies postural control in low back patients" Eur J Pain. 2013, 17:612-620. DOI: 10.1002/j.1532-2149.2012.00226.x.[IF=3.930; MNiSW=40.0]
Cooperation with a reputable centre Institution/unit name: Politechnika Opolska
Description: Badania równowagi oraz transferu ciała, współpraca naukowa z prof. dr hab. Michałem Kuczyńskim.
Function in the journal Journal title: Physiotherapy Quarterly
ISSN: 2544-4395
Function name: Redaktor Naczelny
From year: 2016
Research results application Entity name: Wojskowy Szpital Kliniczny
Description:

Sipko T., Chantsoulis M., Kuczyński M. - Postural control in patients with lumbar disc herniation in the early postoperative period, "European Spine Journal" 2010,19(3):409-414. DOI: 10.1007/s00586-009-1082-x.
We wczesnym pooperacyjnym okresie, pacjenci odzyskują zdolność kontroli posturalnej w prawidłowych granicach stabilności, w warunkach oczy zamknięte, natomiast zwiększa się istotnie częstotliwość sygnałów korekcyjnych. Jest to prawdopodobnie przejściowa krótkotrwała strategia, potrzebna do reintegracji wszystkich możliwych afferencji. Na podstawie tych wyników badań można sądzić, że właśnie we wczesnym okresie pooperacyjnym należy zastosować ukierunkowaną terapię na reedukację korekcji posturalnych.


Year: 2010
Conferences
 • Name: Kongres PTF, 2003 r.
  Description: Prace wygłoszone na XIII Kongresie PTF, 10-12.10.2003 r. Łódź: "Wpływ choroby przeciążeniowej kręgosłupa w odcinku szyjnym na parametry czynnościowe narządu ruchu i zaburzenia równowagi ciała" / Sipko T., Bieć E., Demczuk-Włodarczyk E., Ciesielska B.; "Występowanie bólu w bocznych skrzywieniach kręgosłupa" / Sipko T., Demczuk-Włodarczyk E., Bieć E., Durzyńska A.
  Year: 2003

 • Name: V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii
  Description: Tomasz Sipko, Tadeusz Skolimowski, Małgorzata Mraz, Ewa Demczuk-Włodarczyk: "Zrównoważenie postawy u osób ze skoliozą idiopatyczną", Fizjoterapia 2005; T. 13; nr 2, supl. 1
  Year: 2005

 • Name: Konferencja naukowo-szkoleniowa w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu
  Description: Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 2009
  Year: 2009

 • Name: Konferencja naukowo-szkoleniowa w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu
  Description: "Granice stabilności ciała u osób z zespołem bólowym kręgosłupa", Sipko T. Konferencja naukowo-szkoleniowa w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, maj 2011.
  Year: 2011

 • Name: VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii we Wrocławiu
  Description: VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii we Wrocławiu, 2007 r.,
  Year: 2007

 • Name: IX Dni Fizjoterapii "Postępy w rehabilitacji - od badań naukowych do praktyki klinicznej"
  Description: Adam Paluszak, Agnieszka Siudy, Tomasz Sipko. Wpływ mobilizacji stawów krzyżowo-biodrowych na próg bólu tkanek miękkich u kobiet bez objawów bólowych. The impact of sacroiliac joint mobilization on the level of soft tissue pain threshold in women without pain symptoms IX Dni Fizjoterapii "Postępy w rehabilitacji - od badań naukowych do praktyki klinicznej". Wrocław, 12-13 czerwca 2015 r.
  Year: 2015

 • Name: IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: Postępy w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa, Wrocław 18-19 października 2002 r.
  Description: "Postępy w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa" / Tadeusz Skolimowski, Bożena Ostrowska, Tomasz Sipko, Katarzyna Barczyk
  Year: 2002

 • Name: Kongres Fizjoterapii w Łodzi, 1999 r.
  Description: "Regulacja równowagi ciała w pozycji stojącej osób z upośledzeniem narządu wzroku lub słuchu". Sipko T., Skolimowski T., Medycyna Sportowa, 1999, nr 97. Praca wygłoszona na Kongresie Fizjoterapii w Łodzi.
  Year: 1999

 • Name: VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii
  Description: "Dolegliwości bólowe a utrzymywanie równowagi ciała u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa" = "Relationships between pain and postural performance in subjects with back pain depend on the subjective pain ratings". Sipko T., Milko D., Milko M., Kuczyński M., Fizjoterapia 2010; 18:12-13.VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław 28-30.05.2010 r.
  Year: 2010

 • Name: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, Wrocław, 05-06.12.2014
  Description: "Wpływ aktywności fizycznej na wielkość progu bólowego okolicy lędźwiowej u osób bez objawów bólowych kręgosłupa" = "The impact of physical activity on pain threshold of low back pain threshold in patients without pain syndrom" / Urszula Żywień, Tomasz Sipko.
  Year: 2014
Prizes and awards
 • Name: Nagroda naukowa
  Awarded places and honorary mentions: I stopnia
  Description: Nagroda naukowa Dziekana Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2013 r.

 • Name: Nagroda naukowa
  Awarded places and honorary mentions: III stopnia
  Description: Nagroda naukowa III stopnia Dziekana Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2010 r.
Scientific associations
 • Name: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

 • Name: Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Tomasz Sipko
Availability date: 18-12-2017
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Tomasz Sipko. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach

Maksymilian Blassberg, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Doświadczenie eksperckie - Elżbieta Jackowska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

AWF Wrocław - pracownia fizjoterapii (surówka)

Andrzej Nowak, Marcin Lewandowski, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Aneta Demidaś

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk medycznych (2011)

Doswiadczenie eksperckie - Dorota Wójtowicz

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Krystyna Rożek-Piechura

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more