REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/4762

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/4762

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Tomasz Smolarski

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Tomasz Smolarski
Persons Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description - turystyka i rekreacja
- turystyka kwalifikowana
- infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
- obsługa ruchu turystycznego (Polski)
Keywords "turystyka"@pl, "turystyka rowerowa"@pl, "turystyka aktywna"@pl, "infrastruktura rekreacyjna"@pl, "infrastruktura drogowa"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: naukowcy, studenci
Harmful content: No
Characteristics Osoba: Tomasz Smolarski
Specjalizacja: Turystyka i rekreacja
Ukończona uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Ukończony kierunek: Turystyka i rekreacja
Specjalność: rekreacja
Tytuł pracy magisterskiej: Mieszkańcy wsi wobec rekreacji np. gminy Kobierzyce
Rok obrony pracy magisterskiej: 1995
Tytuł rozprawy doktorskiej: Społeczne uwarunkowania rekreacji rowerowej młodzieży licealnej
Rok obrony rozprawy doktorskiej: 2015
Publications
 • Autorzy: Tomasz Smolarski
  Tytuł: Turystyka rowerowa
  Tytuł źródła: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Rok wydania: 2011
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2011
  Słowa kluczowe: "turystyka rowerowa"@pl , "sport i rekreacja"@pl

 • Autorzy: Izabela Gruszka, Tomasz Smolarski
  Tytuł: Atrakcyjność turystyczna i komercjalizacja wybranych obiektów turystycznych w opinii specjalistycznej grupy konsumentów
  Tytuł źródła: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2014
  Słowa kluczowe: "obiekt turystyczny"@pl , "atrakcyjność turystyczna"@pl
Scientific project participation Nazwa projektu: „Modele międzysektorowej polityki turystycznej i ich zróżnicowania w strefach podmiejskich dużych miast na przykładzie aglomeracji Dolnego Śląska”
Nazwa funkcji: wykonawca badań
Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki
Dyscyplina: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Taught subjects
 • Podstawy turystyki

 • Obsługa ruchu turystycznego

 • Organizacja ruchu turystycznego

 • Organizacja eventów turystycznych

 • Innowacje w turystyce

 • Zajęcia dydaktyczne na obozach letnich w Olejnicy

 • Ćwiczenia terenowe

 • Regiony turystyczne

 • Profesjonalna obsługa gościa hotelowego
Qualifications
 • Typ kwalifikacji: instruktor rekreacji
  Opis: Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalności kajakarstwo

 • Typ kwalifikacji: instruktor rekreacji
  Opis: Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalności kulturystyka

 • Typ kwalifikacji: kurs instruktażowy
  Opis: kierowników placówek Wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Typ kwalifikacji: instruktor
  Opis: Międzynarodowy instruktor nordic-walking
Cooperation with other entities
 • Nazwa podmiotu: Polska Organizacja Turystyczna
  Zakres: Członek Rady Programowej Konsorcjum "Turystyka aktywna"

 • Nazwa podmiotu: Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki
  Zakres: Członek Zarządu
Patents
 • Rok: 1995
  Opis: Płetwonurek II stopnia

 • Rok: 2005
  Opis: Sternik motorowodny

 • Rok: 1993
  Opis: Żeglarz jachtowy
Cooperation with reputable centres
 • Nazwa instytucji/jednostki: Polska Organizacja Turystyczna
  Opis: Członek Rady Programowej Konsorcjum "Turystyka aktywna"

 • Nazwa instytucji/jednostki: Polska Organizacja Turystyczna
  Opis: Członek Rady Programowej Konsorcjum "Turystyka aktywna"
Conferences
 • Nazwa: I Ogólnopolska konferencja z cyklu Kształcenie nowoczesnych kadr dla gospodarki turystycznej pt. „Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej”
  Opis: zorganizowana przez Katedrę Turystyki AWF Wrocław

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoria i metodyka rekreacji w świetle aktualnych badań”
  Opis: AWF w Poznaniu

 • Nazwa: IX Dolnośląskie Forum Integracyjne - „Turystyka i rekreacja bez barier”

 • Nazwa: III Forum Turystyki Europejskiej „Przyszłość w turystyce - turystyka w przyszłości: Open your mind, czyli innowacje w turystyce”
  Opis: Organizator: Katedra Turystyki AWF Wrocław

 • Nazwa: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyszłość w turystyce - turystyka w przyszłości”
  Opis: Organizator: Katedra Turystyki AWF Wrocław

 • Nazwa: Konferencja Naukowa „Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej”
  Opis: Katedra Turystyki, AWF Wrocław

 • Nazwa: Konferencja naukowa „Sport szkolny w teorii i praktyce”
  Opis: Organizator: AWF Wrocław
Prize or award Nazwa: Nagroda II stopnia JM Rektora
Zajęte miejsce lub wyróżnienie: AWF Wrocław
Opis: W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2008/2009 przyznanie nagrody II-go stopnia JM Rektora za wybitne zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu pracy przy organizacji XIV Tatrzańskiego Seminarium Naukowego.
Scientific association Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Tomasz Smolarski
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Tomasz Smolarski. [ekspert] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Auto Stop Race

Aneta Gołąbek, wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Doświadczenia eksperckie - Wojciech Fedyk

ekspert, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia (2011)

Doświadczenie eksperckie - Piotr Zarzycki

ekspert, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Zofia Niekurzak

ekspert, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Jolanta Barbara Jabłonkowska

ekspert, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk społecznych / socjologia (2011)

Doświadczenie eksperckie - Piotr Oleśniewicz

ekspert, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more