REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76573

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76573

Resource type: article, chapter

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

View

Resource metadata

Title Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)
Persons Authors: Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Wiesław Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W zagadnieniach modelowania matematycznego dynamiczno - przestrzennych zjawisk gospodarczych w skali regionu sporo prac, szczególnie w krajach zachodnich, poświęconych jest ostatnio zastosowaniu entropii w tej problematyce. Podejście takie umożliwia zarówno rozwijanie zagadnień teoretycznych jak i zastosowania praktyczne. Badania takie prowadzone są od pewnego czasu także w IBS. Do ich podjęcia przyczyniła się m in współpraca z ośrodkami włoskim i holenderskim (Nijkamp, Regiani, 1990/92). Pierwsze wyniki oraz ich aktualność w warunkach polskich zawarto w (Łabuda, 1994), dalsze podano poniżej. (Polish)
Keywords "regionalization"@en, "entropia"@pl, "region węzłowy"@pl, "modeling"@pl, "modelowanie"@pl, "regionalizacja"@pl, "entropy"@en, "node region"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1995-21-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1995
From page: 1
To page: 15
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Wiesław Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda. Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przemiana izobaryczna

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości

Elżbieta Litwińska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Rzeczywista sprężarka tłokowa

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more