REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/13621

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/13621

Resource type: video

Fizyka I - Energia potencjalna i siła zachowawcza. Warunki równowagi

View

Resource metadata

Title Fizyka I - Energia potencjalna i siła zachowawcza. Warunki równowagi
Title variant: Energia potencjalna i siła zachowawcza
Title variant: Warunki równowagi
Persons Authors: Ewa Popko
Cocreators: Andrzej Gier (Producer), Krzysztof Nikliborc (Producer), Jerzy Wróbel (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Fizyka I : kurs dla kierunków inżynierskich. Odcinek 30 - Temat: Energia potencjalna i siła zachowawcza. Warunki równowagi.
Wyprowadzono i pokazano związek między energią potencjalną i siłą zachowawczą, posługując się przykładem siły sprężystości i siły grawitacji, sprawdzono czy jest on spełniony. (Polish)
Keywords "fizyka"@pl, "energia potencjalna"@pl, "siła zachowawcza"@pl, "statyka"@pl, "edukacja studentów"@pl, "kurs (kształcenie)"@pl, "kurs dydaktyczny"@pl, "student"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych (2011)
Destination group: general public, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015-06-29
Recording length: 00:23:44
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 30
Characters: Ewa Popko
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Łukasz Ferenc
Availability date: 21-09-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Ewa Popko. Fizyka I - Energia potencjalna i siła zachowawcza. Warunki równowagi. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Guava Juice - materiał Magazynu Polskich Rozgłośni Akademickich

Mateusz Żydek, Joanna Janik, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

Setka z Samorządem - trzecia edycja akcji "Poskrom Paragraf"

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

O Festiwalu Kreatywności Studenckiej 2017

Anna Bronowicka, Zuzanna Saik, audio, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more