REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/13706

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/13706

Resource type: video

Fizyka I - Rezonans mechaniczny

View

Resource metadata

Title Fizyka I - Rezonans mechaniczny
Title variant: Rezonans mechaniczny
Persons Authors: Ewa Popko
Cocreators: Andrzej Gier (Producer), Krzysztof Nikliborc (Producer), Jerzy Wróbel (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Fizyka I : kurs dla kierunków inżynierskich. Odcinek 66 - Temat: Rezonans mechaniczny.
Sformułowano równanie ruchu harmonicznego z tłumieniem i siłą wymuszającą. Przedstawiono jego rozwiązanie i przeanalizowano je. Wyjaśniono zjawisko rezonansu mechanicznego. (Polish)
Keywords "fizyka"@pl, "rezonans mechaniczny"@pl, "ruch harmoniczny"@pl, "kurs (kształcenie)"@pl, "kurs dydaktyczny"@pl, "edukacja studentów"@pl, "student"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych (2011)
Destination group: general public, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016-06-22
Recording length: 00:13:15
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 66
Characters: Ewa Popko
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Łukasz Ferenc
Availability date: 25-09-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Ewa Popko. Fizyka I - Rezonans mechaniczny. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Guava Juice - materiał Magazynu Polskich Rozgłośni Akademickich

Mateusz Żydek, Joanna Janik, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

Setka z Samorządem - trzecia edycja akcji "Poskrom Paragraf"

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

O Festiwalu Kreatywności Studenckiej 2017

Anna Bronowicka, Zuzanna Saik, audio, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more