REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18902

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18902

Resource type: 3D, photo360

Galena - foto 360

View

Resource metadata

Title Galena - foto 360
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Beata Łabaz (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Fotografia obrotowa galeny. Galena: minerał z gromady siarczków, siarczek ołowiu (II) – PbS. Nazwa pochodzi od łac. galena – ruda ołowiu. Jest pospolitym minerałem, szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie. Twardość w skali Mohsa – 2,5; przełam - drobnomuszlowy; łupliwość – doskonała, trójkierunkowa (kostkowa); układ krystalograficzny – regularny; gęstość minerału – 7,2-7,6 g/cm³; barwa – szara, migotliwa, niekiedy z odcieniem niebieskawym na powierzchni świeżego przełamu; rysa – ciemnoszara, czarna; połysk - silny, metaliczny. Tworzy najczęściej kryształy sześcio- i ośmiościenne. Spotykana jest też w skupieniach zbitych, ziarnistych, groniastych, kulistych, naciekowych. Jest krucha, a nawet miękka, nieprzezroczysta. Na świeżych powierzchniach ma silny metaliczny połysk, natomiast pod wpływem czynników atmosferycznych pokrywa się matowym nalotem. Najczęściej występuje z chalkopirytem i pirytem w hydrotermalnych złożach ołowiu, cynku i miedzi. Często zawiera również znaczne ilości żelaza, antymonu, bizmutu. Można także ją znaleźć w zmienionych kontaktowo skałach metamorficznych, rzadko natomiast pojawia się w pegmatytach. Jest główną rudą ołowiu i głównym źródłem srebra, którego zwykle zawiera domieszki. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "siarkosole"@pl, "Siarczki"@pl, "siarczek ołowiu"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Adobe Photoshop
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 01-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Galena - foto 360. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more