REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/27672

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27672

Resource type: video

Identyfikacja defektów metodą tomografii komputerowej w mikrofalowym układzie równoważącym wykonanym w technologii LTCC - "Próbka 12" - płaszczyzna XZ

View

Resource metadata

Title Identyfikacja defektów metodą tomografii komputerowej w mikrofalowym układzie równoważącym wykonanym w technologii LTCC - "Próbka 12" - płaszczyzna XZ
Persons Authors: Arkadiusz Dąbrowski
Cocreators: Przemysław Krystian Matkowski (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W animacji zaprezentowana została identyfikacja defektów metodą tomografii komputerowej w ceramicznym układzie mikrofalowym. Analiza poszczególnych warstw układu oraz przekrojów w różnych płaszczyznach pozwala na określenie na jakim poziomie widoczne są rozbieżności względem projektowanych wymiarów i odległości między istotnymi elementami modułu.
Analiza jest materiałem uzupełniającym do artykułu naukowego: A. Drela, J. Macioszczyk, A. Dąbrowski, P. Słobodzian, L. Golonka, 2014 „Inaccuracies of the LTCC Technology and Their Impact on the Chip Balun Performance”, 8th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2014). (Polish)
Comments: Wytworzenie układów ceramicznych, analiza zdjęć i montaż animacji - Arkadiusz Dąbrowski.
Wykonanie zdjęć tomografem komputerowym - Przemysław Matkowski.
Keywords "mikrofale"@pl, "symetryzator"@pl, "LTCC"@pl, "tomograf komputerowy"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2014
Recording length: 00:02:20
Video recording genre or style: scientific film
Numbering: 12:XZ
Resource language: Polish
Codec: Inny
Original medium: other
Technical assessment of material quality: 4
Original video material: unassembled material
Sound: wordless
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Arkadiusz Dąbrowski
Availability date: 22-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Arkadiusz Dąbrowski. Identyfikacja defektów metodą tomografii komputerowej w mikrofalowym układzie równoważącym wykonanym w technologii LTCC - "Próbka 12" - płaszczyzna XZ. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Proces technologiczny LTCC

Arkadiusz Dąbrowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Tłumik mikrofalowy UNIPAN - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

See more