REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19787

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19787

Resource type: thesis

Incydencyjne sieci neuronowe jako generator nomogramów

View

Resource metadata

Title Incydencyjne sieci neuronowe jako generator nomogramów
Title variant: Incidence neural networks as a nomogram generator
Persons Authors: Bogumił Fiksak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W rozprawie zaproponowano nową architekturę sieci neuronowych do generowania nomogramów. Taka sieć neuronowa składa się z tzw. sieci elementarnych o jednym wejściu i jednym wyjściu. Każda sieć elementarna reprezentuje pojedynczy wymiar rozważanego problemu.
Wszystkie sieci elementarne są połączone poprzez tzw. równanie Soreau.
Opracowano szereg algorytmów uczenia sieci incydencyjnych w oparciu o algorytm backpropagation.
Rozwiązanie wielu przykładów potwierdziło efektywność zaproponowanej nowej architektury sieci neuronowych, jak i opracowanych algorytmów uczenia.
Zastosowanie incydencyjnych sieci neuronowych otwiera nowe możliwości analizy I syntezy nomogramów. Warto zwrócić uwagę, że znany XIII problem Hilberta był postawiony w kontekście nomograficznym. (Polish)
Description in another language: In the dissertation a new architecture of neural networks for generating nomograms was developed. The proposed new incidence neural network architecture is based on a combination of many elementary neural networks (SISO). Each of elementary neural networks is associated with a single dimension of the considered problem.
All the elementary neural networks are merged via their outputs by so-called Soreau equation.
For such neural networks the training algorithms based on the back-propagation and Soreau determinant were developed.
Illustrating examples showed correctness of the assumption as well as efficiency of the computer implementation.
Applications of incidence neural networks open completely new methods of analysis and synthesis of nomograms. It is worth to notice that the famous Hilbert’s XIII problem was presented in the context of nomography. (English)
Keywords "sieć neuronowa"@pl, "nomogramy"@pl, "elementarne sieci neuronowe"@pl, "incydencja punktów"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2012
Number of pages: 157
Supervisor: Maciej Krawczak
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 18-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Bogumił Fiksak. Incydencyjne sieci neuronowe jako generator nomogramów. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wagi sieci neuronowej do rozpoznawania kształtów pulsacji tętniczopochodnych ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Cyprian Mataczyński, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (2018)

Neuronowo-rozmyty system syntezy wiedzy z danych – konstrukcja i zastosowania

Adam Głuszek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Metody sub gradientowe dla zadań klasyfikacji w sieciach neuronowych (RB-1994-39)

Krzysztof Kiwiel, Piotr Kowalski, Bożena Łopuch, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more