REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78488

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78488

Resource type: book

Innowacje w dobie technologii IT. Obszary - koncepcje - narzędzia

View

Resource metadata

Title Innowacje w dobie technologii IT. Obszary - koncepcje - narzędzia
Persons Authors: Zbigniew Malara, Małgorzata Rutkowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Na monografię składają się opracowania autorstwa pracowników czołowych szkół wyższych w Polsce i za granicą, którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem innowacjami oraz współpracują z Katedrą Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Publikacja zawiera zarówno rozważania teoretyczne, jak analizy wyników badań dotyczące zarządzania innowacjami, a także powiązania innowacji z Przemysłem 4.0 oraz IT.
Książka stanowi wkład w dyskusję merytoryczną nad znaczeniem promowania innowacji jako stymulanta rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju, w tym Polski w kontekście wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej w świecie.
Niniejsza monografia jest skierowana do szerokiej grupy czytelników - zarówno do studentów i doktorantów, jak i menedżerów i specjalistów, którzy zajmują się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych w swoich organizacjach. Publikacja jest kontynuacją cyklu monografii w obszarze zarządzania i innowacji, które Katedra Organizacji i Zarządzania (wcześniej Katedra Infrastruktury Zarządzania) Politechniki Wrocławskiej wydaje od kilku lat. (Polish)
Keywords "koncepcja"@pl, "Zarządzanie"@pl, "gospodarka"@pl, "technologie IT"@pl, "IT"@pl, "Nauki społeczne"@pl, "publikacja"@pl, "innowacje"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych (2018)
Destination group: general public, pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2020
Number of pages: 338
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Klaudia Jankowska
Availability date: 10-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Zbigniew Malara, Małgorzata Rutkowska. Innowacje w dobie technologii IT. Obszary - koncepcje - narzędzia. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja IATI - wrzesień 2016

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Konferencja IATI - kwiecień 2018

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru

Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Laserowe innowacje

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more