REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/70090

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/70090

Resource type: book

Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru

View

Resource metadata

Title Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru
Persons Authors: Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Analiza dotychczasowego dorobku w zakresie pomiaru innowacji i innowacyjności, próba dokonania podziału i przyporządkowania poszczególnych narzędzi pomiaru do konkretnych rodzajów innowacji i obszarów innowacji. (Polish)
Keywords "innowacje techniczne"@pl, "Innowacje organizacyjne"@pl, "innowacje"@pl, "Niepełnosprawni"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2019
Number of pages: 264
ISBN: 978-83-7493-093-2
Resource language: Polish
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Natalia Łodziato
Availability date: 06-04-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj. Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Innowacje w dobie technologii IT. Obszary - koncepcje - narzędzia

Zbigniew Malara, Małgorzata Rutkowska, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych (2018)

See more