REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/8935

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/8935

Resource type: herbarium sheet

JP00663 Trifolium strepens Crantz = Trifolium aureum Pollich - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

View

Resource metadata

Title JP00663 Trifolium strepens Crantz = Trifolium aureum Pollich - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3
Persons Authors: Jarosław Proćków
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description 36. Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3. (Polish)
Keywords "Zielniki"@pl, "Trifolium"@pl, "Fabaceae"@pl, "botanika"@pl
Classification Resource type: herbarium sheet
Scientific discipline: dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Herbarium sheet number in the collection: JP00663
Sheet size: A3 (297 mm x 420 mm)

Herbarium label (1):
Family: Fabaceae
Genus: Trifolium
Species: Trifolium strepens Crantz
Country: "Polska"@pl
Detailed location: "Zagórze Śląskie", "Województwo Dolnośląskie"
Habitat: In the Góra Choina nature reserve. / W rezerwacie przyrody Góra Choina.
Time of collection: 2000-07-03
Number of plants: 1
Collector: Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Jarosław Proćków
Sheet number given by a collector: CH
Determiner: Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Jarosław Proćków
Comments: Trifolium strepens Crantz = Trifolium aureum Pollich. Zagórze Śląskie near Świdnica. / Zagórze Śląskie koło Świdnicy.
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 28-03-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja e-Zielniki UPWr

Citation

Copied

Jarosław Proćków. JP00663 Trifolium strepens Crantz = Trifolium aureum Pollich - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3. [herbarium sheet] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

JP00929 Torilis japonica (Houtt.) DC. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, herbarium sheet, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00105 Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus var. bulbosus / Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus var. bulbosus - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, herbarium sheet, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00518 Allium vineale L. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, herbarium sheet, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00631 Lepidium - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, herbarium sheet, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00851 Carex nigra Reichard - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, herbarium sheet, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

JP00316 Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus f. submucronatus J. Proćków - PARATYPUS - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3

Jarosław Proćków, herbarium sheet, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

See more