Years / 2000

Page z 16 (159 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Śledzik 2000

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Identyfikacja przestrzeni miejskiej jako zjawiska kulturowego, na przykładzie osiedla Sępolno we Wrocławiu (zarys problematyki)

Regina Maga-Jagielnicka, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Wokółmiejska przestrzeń Wrocławia

Eugeniusz Bagiński, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Ocena wykresów reguły kolejności-wielkości. Analiza wybranych rzeczywistych układów osadniczych

Magdalena Mlek-Galewska, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Global - local interplay in the Baltic Sea region : papers from the 5th International Nordic-Baltic Conference, Pärnu, 1998

książka, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH POŁOŻONYCH W SUDETACH

Barbara Kutkowska, Alicja Południak, artykuł, rozdział, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

RELACJE CENOWE NAKŁAD - PRODUKT W OCHRONIE PSZENICY W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

Maria Golinowska, Alicja Południak, artykuł, rozdział, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW RODZAJU I TERMINU STOSOWANIA WYCIĄGÓW Z PSZENŻYTA JAREGO NA JEGO PRODUKCYJNOŚĆ

Danuta Parylak, artykuł, rozdział, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA OCHRONY ROŚLIN W GOSPODARSTWIE WIELKOOBSZAROWYM W OKRESIE TRANSFORMACJI

Maria Golinowska, artykuł, rozdział, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ CHEMICZNEJ OCHRONY ZBÓŻ W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSCE

Maria Golinowska, artykuł, rozdział, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych (2018)Page z 16 (159 results)