Years / 2000

Filter
Page of  17 (161 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Święto Politechniki Wrocławskiej 2000 / Henryk Hawrylak

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

55-lecie pierwszego polskiego wykładu

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Śledzik 2000

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Identyfikacja przestrzeni miejskiej jako zjawiska kulturowego, na przykładzie osiedla Sępolno we Wrocławiu (zarys problematyki)

Regina Maga-Jagielnicka, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Wokółmiejska przestrzeń Wrocławia

Eugeniusz Bagiński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Ocena wykresów reguły kolejności-wielkości. Analiza wybranych rzeczywistych układów osadniczych

Magdalena Mlek-Galewska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Global - local interplay in the Baltic Sea region : papers from the 5th International Nordic-Baltic Conference, Pärnu, 1998

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH POŁOŻONYCH W SUDETACH

Barbara Kutkowska, Alicja Południak, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

RELACJE CENOWE NAKŁAD - PRODUKT W OCHRONIE PSZENICY W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

Maria Golinowska, Alicja Południak, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW RODZAJU I TERMINU STOSOWANIA WYCIĄGÓW Z PSZENŻYTA JAREGO NA JEGO PRODUKCYJNOŚĆ

Danuta Parylak, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Page of  17 (161 results)
Results on page