REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21588

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21588

Resource type: thesis

Komputerowa analiza i rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem metody liniowej predykcji

View

Resource metadata

Title Komputerowa analiza i rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem metody liniowej predykcji
Persons Authors: Adam Robert Kobus
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem pracy jest opracowanie metody do automatycznej detekcji niepłynności w wypowiedziach osób jąkających się oraz wykrywania wadliwych ustawień artykulatorów na podstawie dynamicznie zmieniającego się w trakcie wypowiedzi modelu traktu głosowego. Tezy pracy: 1. Parametryzacja sygnału mowy z zastosowaniem współczynników liniowej predykcji jest zadowalającym rozwiązaniem ze względu na ich związek z konfiguracją traktu głosowego w trakcie wypowiedzi. 2. Efektywnym systemem rozpoznawania przedłużeń i powtórzeń głosek jest hierarchiczny układ sieci neuronowych z siecią Kohonena jako reduktorem wymiarowości i perceptronem wielowarstwowym jako klasyfikatorem. 3. Rozpoznawanie powtórzeń sylab jest możliwe na podstawie podobieństw struktury formantowej sąsiadujących segmentów. (Polish)
Keywords "Sieci neuronowe"@pl, "liniowa predykcja"@pl, "niepłynność mowy"@pl, "k-średnich"@pl, "przekraczanie sygnału mowy"@pl, "trakt głosowy"@pl, "powtórzenia głosek"@pl, "przedłużenia głosek"@pl, "sygnał mowy"@pl, "powtórzenia sylab"@pl, "CPS"@pl, "cyfrowe przetwarzanie sygnałów"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Lublin
Creation time: 2016
Number of pages: 156
Supervisor: Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 18-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Adam Robert Kobus. Komputerowa analiza i rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem metody liniowej predykcji. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Trends in vehicle electronics

Radosław Wróbel, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Digital signal processing for protection and control

Waldemar Rebizant, Andrzej Wiszniewski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Softcomputing

Jacek Mazurkiewicz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Modyfikacja wybranych metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów * Neural networks learning as a multi objective optimal control problem (RB-1997-20-03)

Maciej Krawczak, Kazimierz Mańczak, Grażyna Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Modyfikacja wybranych metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów * Neural networks aplications to time series (RB-1997-20-04)

Maciej Krawczak, Kazimierz Mańczak, Grażyna Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more