REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78917

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78917

Resource type: article, chapter

Modyfikacja wybranych metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów * Neural networks learning as a multi objective optimal control problem (RB-1997-20-03)

View

Resource metadata

Title Modyfikacja wybranych metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów * Neural networks learning as a multi objective optimal control problem (RB-1997-20-03)
Persons Authors: Maciej Krawczak, Kazimierz Mańczak, Grażyna Maria Szkatuła
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description The supervised learning process of multilayer feedforward neural networks can be considered as a class of multi-objective, multi-stage optimal control problem. An iterative parametric minimax method is proposed in which the original optimization problem is embedded into a weighted minimax formulation. The resulting auxiliary parametric optimization problems at the lower level have simple structures that are readily tackled by efficient solution methods, such as the dynamic programming or the error backpropagation algorithm. The analytical expression of the partial derivatives of systems performance indices with respect to the weighting vector in the parametric minimax formulation is derived. The proposed method is actually implemented on a computer IBM PC-486. (English)
Keywords "Neural networks"@en, "programowanie dynamiczne"@pl, "wielokryterialny problem sterowania optymalnego"@pl, "uczenie pod nadzorem"@pl, "sieci neuronowe"@pl, "mini-max method"@en, "multi-objective optimal control problem"@en, "supervised learning"@en, "dynamic programming"@en, "metoda minimax"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-20-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 31
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 23-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Maciej Krawczak, Kazimierz Mańczak, Grażyna Maria Szkatuła. Modyfikacja wybranych metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów * Neural networks learning as a multi objective optimal control problem (RB-1997-20-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Komputerowy system wspomagania podejmowania decyzji w placówce naukowo - badawczej (RB-1993-26)

Kazimierz Mańczak, Grażyna Szkatuła, Sławomir Zadrożny, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych

Grażyna Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Theory and practice of artificial intelligence for control: artificial intelligence for control

O. C. L. Haas, A. J. Koshkouei, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS

Jacek Waglowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Algebra dróg elementarnych i jej zastosowanie do badań operacyjnych (PD-1971-01)

Stanisław Walukiewicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Identyfikacja dynamicznych systemów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych

Jarosław Drapała, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

See more