REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78586

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78586

Resource type: article, chapter

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

View

Resource metadata

Title Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca opisuje wyniki uzyskane w 1997 roku w ramach podzadania: wspomaganie decyzji finansowych gminy. Określono zagadnienia dotyczące rozwoju działalności w gminie, a następnie przedstawiony został system komputerowy GMINA, służący do wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy. Składa się on z wielu modułów, w tym modułu zarządzania, przemysłu, rolnictwa, transportu, budownictwa i innych, kompleksowo opisując potrzeby gminy. Praca bardzo szczegółowo opisuje wszystkie zagadnienia z przykładami liczbowymi. (Polish)
Keywords "commune development"@en, "Wspomaganie decyzji"@pl, "oprogramowanie"@pl, "rozwój gminy"@pl, "software"@pl, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-29
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 117
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 02-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski. Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

See more