REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74423

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74423

Resource type: article, chapter

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

View

Resource metadata

Title Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)
Persons Authors: Andrzej Partyka, Piotr Kowalski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W opracowaniu przedstawiono prototyp systemu komputerowego KOSYDON, którego celem ma być utworzenie bazy specjalistów zawierającej dane osobowe oraz dane o stop­niach naukowych, specjalnościach i reprezentatywnych działalnościach (projekty, tematy, programy, ekspertyzy), w których specjalista uczestniczył. Oprócz działalności już zreali­zowanych możliwe będzie wprowadzenie do bazy oferty działalności specjalisty. Program został napisany w języku INFORMIX - 4GL i uruchomiony w systemie do tworzenia baz danych INFORMIX na komputerach SUN pracujących w wielodostępnym systemie operacyjnym UNIX (Solaris 1.1). Stworzone oprogramowanie zapewnia współpracę z programem usługodawcy bazy danych (server SQL) typu SE lub OnLine. Program zawiera podstawowe funkcje pozwalające na rejestrację i wyszukiwanie danych według zadanych kryteriów. (Polish)
Keywords "system KOSYDON"@pl, "scientific consultancy"@en, "software"@pl, "KOSYDON system"@en, "doradztwo naukowe"@pl, "oprogramowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1993-56
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1993
From page: 1
To page: 5
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski. Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Open Academy

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, Piotr Holnicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more