REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/47458

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47458

Resource type: other document

Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa KONstruktor 2015

View

Resource metadata

Title Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa KONstruktor 2015
Persons Cocreators: Tomasz Trapko (Redactor), Michał Musiał (Redactor), Wojciech Pawlak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Materiały konferencyjne z III Konferencji Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa zorganizowanej w Szklarskiej Porębie w dniach 27-29 marca 2015 roku. (Polish)
Keywords "budownictwo"@pl, "statyka"@pl, "konstrukcje metalowe"@pl, "fizyka cieplna budowli"@pl, "konstrukcje betonowe"@pl, "wytrzymałość materiałów"@pl, "geotechnik"@pl, "inżynieria lądowa"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Creation time: 2015
Number of pages: 435
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Justyna Chylewska
Availability date: 30-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa KONstruktor 2015. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LXII, 1912, H. 1-3

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LII, 1902, H. 10-12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Czasopismo Techniczne. 1936, R. 54, Nr 15

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. XXXIV, 1884, H. 10-12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. 68, 1918, H. 10-12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LXII, 1912, H. 4-6

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more