REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/33288

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/33288

Resource type: journal

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LXII, 1912, H. 1-3

View

Resource metadata

Title Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LXII, 1912, H. 1-3
Title variant: Zeitschrift für Bauwesen, Jr. 62, 1912, H. 1-3
Persons Cocreators: Otto Sarrazin (Redactor), Friedrich Schultze (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Czasopismo wydawane od 1851 roku w języku niemieckim z zakresu budownictwa i inżynierii. Od 1924 do 1927 roku podzielone na część dotyczącą budownictwa oraz inżynierii i ukazujące się z odpowiednio z dopiskiem „Ingenieurbauteil” lub „Hochbauteil”.
Czasopismo ukazywało się z różną częstotliwością, ale zawsze co najmniej raz na kwartał. Do każdego rocznika publikowany był nienumerowany dodatek pod tytułem „Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen”.
W roku 1931 "Zeitschrift für Bauwesen" został połączony z "Zentralblatt der Bauverwaltung" i utworzył tytuł "Zentralblatt der Bauverwaltung vereinigt mit Zeitschrift für Bauwesen". Oba czasopisma były publikowane przez wydawnictwo Wilhelm Ernst & Sohn w Berlinie, które było wówczas wiodącym wydawcą czasopism z zakresu inżynierii budownictwa lądowego.
Treść czasopisma tworzą m.in. koncepcje nowych budynków, szczególnie komunikacyjnych i budynków użyteczności publicznej, a artykuły są bogato ilustrowane. (Polish)
Keywords "Inżynieria lądowa i wodna"@pl, "historia architektury"@pl, "historia budownictwa"@pl, "budownictwo"@pl
Classification Resource type: journal
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Time of publication: 1912
Numbering (annual, number, issue): R. 62, z. 1-3
Place of publication: Berlin
Publisher: Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn
Frequency: aperiodical (irregular)
Number of pages: 94
Resource language: German
Identifiers: OAI: 30968
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Olga Schabowicz
Availability date: 06-04-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LXII, 1912, H. 1-3. [journal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen, Jr. 7, 1857

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Der Dom zu Mainz : Geschichte und Beschreibung des Baues und seiner Wiederherstellung

Friedrich Schneider, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Czasopismo Techniczne. 1936, R. 54, Nr 15

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. 80, 1930, H. 5

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. XIV, 1864, H. 7-10

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. IV, 1854, H. 11-12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more