Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View

Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia w Dolinie Odry na terenie gminy Miękinia (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las bukowy młody - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Numeryczny model pokrycia terenu działki 55/1 należącej do Stacji Badawczo-Dydaktyczej w Radomierzu UPWr

Piotr Kubiś, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Zbiorowisko z Trapa natans - kotewka orzech wodny - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Seria zdjęć lotniczych prezentująca folwark w Pawłowicach

Mateusz Karpina, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Zobrazowania satelitarne Copernicus-Sentinel dla obszaru Polski z dnia 2019-06-01

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka (2011)

Zbiorowisko żyznych lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea porastające prawy brzeg rzeki Oławy (dopływ Odry) (Nr 2) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Das Bayerische Präcisions-Nivellement

Karl Maximilian von Bauernfeind, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Zbiorowiska żyznych lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea na obszarze gminy Zabór Wielki w Nadleśnictwie Miękinia - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Chmura punktów przedstawiająca boczne wejście do Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich

Adam Nadolny, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)