REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76727

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76727

Resource type: 3D, photo360

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

View

Resource metadata

Title Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB
Title variant: [196]
Persons Authors: Piotr Królik, Paweł Jarzembowski
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zobrazowania RGB - grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetum betuli oraz monokultura sosnowa na terenie Lasu Wojnowskiego. Wykonane zostało na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 22.09.2021 r.). Opracowanie zawiera kanały Red, Green, Blue, ortofotomapę, mapę indeksu wegetacji MGVRI (Modified Green Red Vegetation Index), NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu) oraz zdjęcia źródłowe (.jpg). Obszar obejmuje powierzchnię 29,71 ha. (Polish)
Keywords "Sosna zwyczajna"@pl, "las"@pl, "Pinus sylvestris"@pl, "monokultura"@pl, "grąd"@pl, "środkowoeuropejski"@pl, "grąd środkowoeuropejski"@pl, "zobrazowanie"@pl, "fotogrametria"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2022
Scanner or camera model: DJI Phantom 3, DJI FC6310
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Swojczyce (pow. Wrocław, gm. Wrocław) 51.11223182 N, 17.15887281 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
GSD spatial resolution: 2,63 [cm/px]
Radiometric resolution: 24 [bit]
Spectral resolution: 3 [kanał]
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 21-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski. Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Prunus avium (L.) L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las grądowy (Las Wojnowski) na obszarze miasta Wrocław - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more