REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82615

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82615

Resource type: photo

Wrocław - Rynek Starego Miasta, średniowieczne kamieniczki Jaś i Małgosia w północno zachodnim narożniku rynku (3539)

View

Resource metadata

Title Wrocław - Rynek Starego Miasta, średniowieczne kamieniczki Jaś i Małgosia w północno zachodnim narożniku rynku (3539)
Title variant: Wrocław - medieval tenement houses "Jaś" and "Małgosia" at the north-western corner of the Market Square (3539)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wrocław jest historyczną stolicą Dolnego Śląska i trzecim pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Do najważniejszych zabytków architektury Wrocławia należą gotycki Stary Ratusz (XIII w) oraz dziewiętnastowieczny Nowy Ratusz; gotycka katedra św. Jana Chrzciciela (z barokową kaplicą elektorską autorstwa Fischera von Erlacha) i gotycka kolegiata św. Krzyża na Ostrowie Tumskim, gotycka bazylika Najświętszej Marii Panny na Piasku, gotycka katedra św. Marii Magdaleny, gotycki kościół św. Stanisława i św. Doroty, gotycka bazylika św. Elżbiety, gotycki kościół św. Wojciecha przy placu Dominikańskim oraz greckokatolicka katedra św. Wincentego i św. Jakuba. Wśród arcydzieł architektury barokowej wyróżnia się Uniwersytet Wrocławski z Aulą Leopoldina. Zaprojektowana w 1913 roku przez Maxa Berga Hala Stulecia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do najważniejszych zabytków modernizmu należą Dom Towarowy Wertheim (obecnie Renoma), Dom Handlowy Petersdorff (obecnie Kameleon) projektu Ericha Mendelsohna, budynki z wystawy WUWA z 1929 roku, w tym dom projektu Hansa Scharouna. We Wrocławiu znajduje się jedyne w tej części Europy Muzeum Architektury. Siedzibą Muzeum Narodowego jest wzniesiony w latach 1883–1886, według projektu Karla Friedricha Endella, neorenesansowy budynek dawnego Zarządu Prowincji Śląskiej. Spośród obiektów architektury najnowszej na uwagę zasługują między innymi Narodowe Forum Muzyki (2016) zaprojektowane przez pracownię Ewy i Stefana Kuryłowiczów, hotel OVO Hilton (2016) autorstwa pracowni Gottesman-Szmelcman Architecture, Sky Tower (2012) projektu Studia Architektonicznego Fold s.c., Silver Tower pracowni Zbigniewa Maćkowa, centrum handlowe Wroclavia (2017) projektu IMB Asymetria, czy Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Technopolis I (2014) projektu Wojciecha Jarząbka. (Polish)
Description in another language: Wrocław is the historical capital of Lower Silesia and the third most populous city in Poland. Among the most important architectural monuments in Wrocław are the Gothic Old Town Hall (13th century) and the 19th century New Town Hall; the Gothic Cathedral of St. John the Baptist (with its Baroque Elector's Chapel by Fischer von Erlach) and the Gothic Collegiate Church of the Holy Cross on Ostrów Tumski, the Gothic Basilica of the Blessed Virgin Mary on the Sand, the Gothic Cathedral of St Mary Magdalene, the Gothic Church of St Stanislaus and St Dorothy, the Gothic Basilica of St Elizabeth, Dominican Gothic Church of St. Adalbert and the Greek Catholic Cathedral of St Vincent and St James. Among the masterpieces of Baroque architecture, the University of Wrocław with the Aula Leopoldina stands out. The Centennial Hall, designed in 1913 by Max Berg, has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. The most important monuments of modernism include the Wertheim Department Store (now Renoma), the Petersdorff Department Store (now Kameleon) designed by Erich Mendelsohn, and the buildings from the 1929 WUWA exhibition, including a house designed by Hans Scharoun. Wrocław is home to the only Museum of Architecture in this part of Europe. The National Museum is housed in the Neo-Renaissance building of the former Silesian Provincial Government, erected between 1883 and 1886, designed by Karl Friedrich Endell. Among the buildings of recent architecture, noteworthy are the National Forum of Music (2016) designed by the Ewa and Stefan Kuryłowicz studio, the OVO Hilton hotel (2016) by the Gottesman-Szmelcman Architecture studio, the Sky Tower (2012) designed by Fold s.c. Architecture studio, Silver Tower by Zbigniew Maćkow Architecture studio, the Wroclavia shopping centre (2017) by IMB Asymetria, or the Centre for the Study of Advanced Information and Communication Technologies Technopolis I (2014) by Wojciech Jarząbek. (English)
Keywords "Wrocław"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "zabytki architektury"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "stare miasto"@pl, "rynek"@pl, "kamienice"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław, Polska
Creation time: 2008
Series name: Historyczna i współczesna architektura polska, Wrocław, Polska
Scanner or camera model: Sony Cybershot
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 17-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Wrocław - Rynek Starego Miasta, średniowieczne kamieniczki Jaś i Małgosia w północno zachodnim narożniku rynku (3539). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - geometryczne dekoracje - Alhambra (512)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Atelier Horty. Fragment fasady (223)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Pałace Nasrydów - Alhambra (518)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more