Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. The use of mathematical models of the wastewater purification process for computer-aided decision making (RB-2000-46-06)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-93)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Modelowanie matematyczne i eksperymentalna weryfikacja procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich

Daniel Nowak, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Problemy obliczeń równoległych (PN-1988-14)

Ignacy Kaliszewski, Leon Słomiński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych - analiza interakcji

Alicja Krzemińska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

Modelowanie podstawowych procesów dynamicznych w polskim systemie bankowym (RB-1995-98)

Janusz Babarowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Ustawienia solvera

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Możliwości modelowania pracy oczyszczalni ścieków komunalnych (RB-1998-47-03)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Janusz Łomotowski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Domena numeryczna

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)