REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/22932

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22932

Resource type: book

Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych - analiza interakcji

View

Resource metadata

Title Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych - analiza interakcji
Persons Authors: Alicja Krzemińska
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Praca przedstawia wyniki badań dotyczących oceny zmian warunków wodnych i ich interakcje w siedliskach leśnych. Badania prowadzono na terenie leśnym odrzańskiego polderu Lipki-Oława położonego w południowo-zachodniej części Polski, w województwie dolnośląskim. Polder położony jest na prawym brzegu rzeki Odry (w km od 205+700 do 225+000). Jest to sztuczny, suchy zbiornik przeciwpowodziowy, który spełnia ważną rolę w programie Węzła Wodnego Wrocławia. Obszar polderu stanowi część systemu NATURA 2000 i projektowanego Parku Krajobrazowego „Dolina Odry II”. Większa część polderu pokryta jest lasami o najwyższych walorach ekologicznych.
W ramach pracy prowadzono badania dotyczące zmian warunków wodnych na terenie polderu w latach 1997/1998 i 2005/2006. W badaniach uwzględniono wody powierzchniowe (rzeki Lichawę, Otocznicę, Smortawę i Odrę), jak i wody podziemne (sieć 10 piezometrów).
Dla zrealizowania tematu ocenie poddano również skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych, stopień uwilgotnienia siedlisk, gleby, głębokość zasięgu korzeni drzew, strukturę drzewostanów, żywotność drzew, jak i ilość usuwanych drzew na polderze. Przeprowadzono również symulacje i badania modelowe dotyczące wpływu usuwania drzew na terenie polderu na warunki wodne i bilans wodny. (Polish)
Comments: 7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "hydrogeologia"@pl, "Poldery"@pl, "gospodarka leśna"@pl, "jakość wód"@pl, "modelowanie matematyczne"@pl, "odwadnianie rolnicze"@pl, "siedliska leśne"@pl, "hydrologia"@pl, "warunki wodne"@pl, "odpływ wód"@pl, "Las"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2008
Number of pages: 190
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1990-2006
Resource geographical coverage: "Dolny Śląsk"
Identifiers: OAI: 3637
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 29-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Alicja Krzemińska. Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych - analiza interakcji. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Assessment of anthropogenic impacts on water bodies in agricultural catchment: monograph

Stanisław Czaban, Włodzimierz Czamara, Alicja Czamara, Wiesław Fiałkiewicz, Ireneusz Kajewski, Marian Mokwa, Elżbieta Nachlik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Ustawienia solvera

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Domena numeryczna

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more