REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14830

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14830

Resource type: thesis

Modelowanie matematyczne i eksperymentalna weryfikacja procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich

View

Resource metadata

Title Modelowanie matematyczne i eksperymentalna weryfikacja procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich
Title variant: Mathematical modelling and experimental verification of the impulse compacting process of moulding sands
Persons Authors: Daniel Nowak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasadniczym celem pracy było opracowanie modelu matematycznego w pełni opisującego proces dynamicznego prasowania mas formierskich. Cel pracy zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie opracowano model matematyczny procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich oraz zrealizowano badania symulacyjne zaproponowanego modelu. W drugim etapie dokonano eksperymentalnej weryfikacji zaproponowanego modelu matematycznego procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich, na opracowanym i wykonanym stanowisku badawczym wyposażonym w głowicę impulsową z samoczynnym, pneumatycznym zaworem impulsowym. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "masy formierskie"@pl, "modelowanie matematyczne"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2005
Number of pages: 92
Supervisor: Tadeusz Mikulczyński
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1164
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Daniel Nowak. Modelowanie matematyczne i eksperymentalna weryfikacja procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)

Hanna Ciszewska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 6. Komputergestutzte simulation des technologischen klaranlagen (RB-1997-21-06)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Fizyka I - Modele matematyczne wielkości fizycznych

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

See more