REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19023

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19023

Resource type: 3D, foto360

Łupek ilasty - foto 360

Widok

Resource metadata

Title Łupek ilasty - foto 360
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Artur Pędziwiatr (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Fotografia obrotowa łupka ilastego. Łupki ilaste są to scementowane skały osadowe okruchowe o wielkości okruchów mniejszej niż 0,002 mm (struktura pelitowa). Skały te powstają w wyniku sprasowania iłów pod wpływem ciśnienia wywieranego przez nadległe skały. W składzie mineralnym dominują minerały ilaste (kaolinit, montmorillonit, illit). Łupki ilaste nie są plastyczne i nie rozmiękają w wodzie. Cechą charakterystyczną podczas identyfikacji tego rodzaju skał jest ich oddzielność łupkowa.
W Polsce skały te spotkane są w obrębie fliszu w Karpatach (łupki ilaste powstały z najdrobniejszych osadów prądów zawiesinowych) oraz pomiędzy pokładami węgla kamiennego. Obecność fliszu w Karpatach sprzyja tworzeniu się osuwisk, których skutkiem może być niszczenie domów. Niektóre łupki znalazły zastosowanie do krycia budynków. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "skała osadowa"@pl, "łupek"@pl, "pelity"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Adobe Photoshop
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 01-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Łupek ilasty - foto 360. [3D, foto360] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more