REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18761

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18761

Resource type: other document

Małopolska wschodnia - Analizy: Sieć komunikacyjna (13)

View

Resource metadata

Title Małopolska wschodnia - Analizy: Sieć komunikacyjna (13)
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Fragment serii "Małopolska wschodnia - Analizy".
Seria przedstawia szczegółowe analizy obszaru wschodniej Małopolski (obecnie województwo podkarpackie), wykonane na początku lat 90. XX wieku. Zostały one przygotowane z szerszym zamiarem stworzenia strategii rozwojowej dla wspomnianego terenu. Można z nich odczytać m.in. potencjał rozwoju przemysłu, rolnictwa, turystyki, a nawet wydobycia minerałów z tego obszaru na skalę światową.
Analizy dotyczące różnych aspektów przedstawiono w oddzielnych rekordach, pod wspólną nazwą serii "Małopolska wschodnia - Analizy". (Polish)
Keywords "Małopolska"@pl, "województwo podkarpackie"@pl, "analizy"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: około 1990
Series name: Małopolska wschodnia - Analizy
Numbering (part, volume, number, issue): 13
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 18-09-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Małopolska wschodnia - Analizy: Sieć komunikacyjna (13). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more