REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18888

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18888

Resource type: 3D, photo360

Markasyt - foto 360

View

Resource metadata

Title Markasyt - foto 360
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Beata Łabaz (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Fotografia obrotowa markasytu. Markasyt: Nazwa pochodzi od arab. marqasitae bądź pers. marcasisa – w ten sposób określano piryt i markasyt. Minerał z gromady siarczków, dwusiarczek żelaza (FeS2), który zawiera kationy żelaza Fe2+ i aniony dwusiarczkowe S22-. Twardość w skali Mohsa – 6,0-6,5; przełam – niewyraźny; łupliwość – wyraźna; pokrój kryształu – tabliczkowy, pręcikowy; układ krystalograficzny – rombowy; gęstość minerału – 4,89 g/cm³; barwa – mosiężnożółta jasnożółta z odcieniem zielonkawym; rysa – zielonkawoczarna; połysk – metaliczny. Na świeżych powierzchniach bardzo jasny, srebrzystożółty. Pod wpływem powietrza ciemnieje i pokrywa się matowym nalotem. Rzadszy od pirytu. Można go znaleźć w skałach osadowych, gdzie może wypełniać lub zastępować skamieniałości. Obok pirytu jest drugą odmianą polimorficzną siarczku żelaza. Jest kruchy, nieprzezroczysty, pospolicie występujący. Jest produktem działalności hydrotermalnej, bywa znajdowany wśród skał osadowych, gdzie towarzyszy pirytowi. Wykorzystywany był do produkcji kwasu siarkowego oraz jako kamień ozdobny. W Polsce występuje na terenie Rezerwatu Archeologicznego Rydno (województwo świętokrzyskie, pomiędzy Starachowicami a Skarżyskiem-Kamienną), gdzie był eksploatowany już od schyłkowego paleolitu, także w okolicach Nowej Słupi (Góry Świętokrzyskie), w Karkonoszach, w Tatrach, w Kotlinie Kłodzkiej, Rudawach Janowickich – m.in. hałdy d. kopalni "Victoria" w Ogorzelcu, Górach Kaczawskich oraz na Kujawach. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "Siarczki"@pl, "markasyt"@pl, "siarkosole"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Adobe Photoshop
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 01-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Markasyt - foto 360. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more