REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76649

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76649

Resource type: article, chapter

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Zastosowanie metod symulacyjnych do rozwiązywania problemów racjonalizacji gospodarstw rolniczych (PN-1983-08-05)

View

Resource metadata

Title Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Zastosowanie metod symulacyjnych do rozwiązywania problemów racjonalizacji gospodarstw rolniczych (PN-1983-08-05)
Persons Authors: Czesław Cegłowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca stanowi opis sposobu modelowania symulacyjnego stosowanego w optymalizacji produkcji rolnej. Pod uwagę wzięto metody modelowania probabilistycznego z wykorzystaniem metod Monte Carlo oraz optymalizację liniową. Dwa różne podejścia nie wykluczają się, ale mogą być wykorzystywane wspólnie. Przedstawiona praca została zreferowana na konferencji 'Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi' w 1982 r. w Szczecinie. (Polish)
Keywords "agricultural enterprise management"@en, "optimization"@en, "modelowanie matematyczne"@pl, "optymalizacja"@pl, "metoda Monte Carlo"@pl, "mathematical modeling"@en, "zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym"@pl, "Monte Carlo Method"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1983-08-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1983
From page: 1
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 16-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Czesław Cegłowski. Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. I. Zastosowanie metod symulacyjnych do rozwiązywania problemów racjonalizacji gospodarstw rolniczych (PN-1983-08-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more