REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/46503

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46503

Resource type: educational material

Matlab

View

Resource metadata

Title Matlab
Persons Authors: Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz
Cocreators: Katarzyna Strzelecka (Reviewer), Przemysław Błasiak (Reviewer), Agnieszka Ochman (Reviewer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zagadnienie "Matlab" opracowane zostało w ramach kursu "Technologie Informacyjne" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. W zagadnieniu przedstawiono program Matlab: jak prowadzić podstawowe obliczenia, całkować czy pisać proste programy. (Polish)
Keywords "programowanie"@pl, "Program komputerowy"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "technologia informacyjna"@pl, "MATLAB"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Series name: Technologie Informacyjne - Plik wsadowy
Numbering: 47
Number of pages: 6
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 09-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz. Matlab. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Translatory i kompilatory

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Komputerowe przetwarzanie wiedzy. Kolekcja prac 2012/2013 pod redakcją Tomasza Kubika

book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Applied mathematics - part 11: Nonlinear Alebra

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Python: zastosowania

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Podstawy programowania. Programowanie obiektowe (C++). Wykład 14

Jerzy Kotowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more