Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Modele komputerowe procesów i obiektów oczyszczalni ścieków dla celów symulacji, prognozowania i sterowania (RB-1998-47-04)

Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Praca statyczna zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych poddanych zabiegom naprawy i wzmacniania

Łukasz Bednarz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)

Hanna Ciszewska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą

Waldemar Tadeusz Wiejak, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 6. Komputergestutzte simulation des technologischen klaranlagen (RB-1997-21-06)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w wymienniku z M-obiegiem pracującym w urzędzeniach klimatyzacyjnych

Demis Pandelidis, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Rozproszone systemy dystrybucji biogazu. Badania, projektowanie i rozwój

Sebastian Koziołek, Andrzej Białowiec, Marek Mysior, Mateusz Słupiński, Mariusz Ptak, Damian Derlukiewicz, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Fizyka I - Modele matematyczne wielkości fizycznych

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Warunki brzegowe

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)