REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14865

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14865

Resource type: thesis

Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w wymienniku z M-obiegiem pracującym w urzędzeniach klimatyzacyjnych

View

Resource metadata

Title Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w wymienniku z M-obiegiem pracującym w urzędzeniach klimatyzacyjnych
Title variant: Mathematical modeling of the M-cycle heat and mass exchanger used in air conditioning systems
Persons Authors: Demis Pandelidis
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W niniejszej pracy doktorskiej przeanalizowano wymiennik z obiegiem Maisotsenki pracujący w urządzeniach klimatyzacyjnych, o krzyżowym schemacie przepływu powietrza. Procesy wymiany ciepła i masy były analizowane za pomocą ε-NTU modeli. Na potrzeby rozprawy opracowano łącznie 14 modeli różnych wymienników z M-obiegiem. Na początku pracy przeprowadzono badania wstępne z wykorzystaniem podstawowych obiegów pośredniego chłodzenia wyparnego, które pozwoliły przygotować wstępne założenia dotyczące modelu pośredniego wymiennika wyparnego z M-obiegiem oraz określić najważniejsze zależności dotyczące jednoczesnej wymiany ciepła i masy w różnych obiegach pośredniego chłodzenia wyparnego. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "wymiana ciepła"@pl, "wymiana masy"@pl, "obieg Maisotsenki"@pl, "pośrednie chłodzenie wyparne"@pl, "optymalizacja"@pl, "analiza numeryczna"@pl, "modelowanie matematyczne"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Number of pages: 370
Supervisor: Sergey Anisimov
Resource language: English, Polish
Identifiers: OAI: 32142
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Demis Pandelidis. Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w wymienniku z M-obiegiem pracującym w urzędzeniach klimatyzacyjnych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.725 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.575 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.450 i r=0.40

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more