REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14910

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14910

Resource type: thesis

Metoda odprężania mechanicznego naczyń ciśnieniowych

View

Resource metadata

Title Metoda odprężania mechanicznego naczyń ciśnieniowych
Title variant: The mechanical stress relieving method for the pressure vessels
Persons Authors: Janusz Dudek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Głównym motywem podjęcia się przedmiotowego zagadnienia w niniejszej pracy jest potrzeba opracowania analitycznego i numerycznego narzędzia, umożliwiającego analizę przeprężania mechanicznego naczyń ciśnieniowych. Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że odprężanie mechaniczne jest metodą doświadczalną, pozwalającą na zniwelowanie niekorzystnych efektów wywołanych przez naprężenia i wady własne. Celem pracy jest także, przedstawienie numeryczno-doświadczalnej drogi postępowania przy projektowaniu, wytwarzaniu i badaniu naczyń ciśnieniowych oraz opracowanie metod obliczeniowych, pozwalających na szybkie oszacowanie możliwości technicznych zastosowania przeprężania naczyń ciśnieniowych. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "odprężenie"@pl, "mechanika"@pl, "zbiorniki ciśnieniowe"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2007
Number of pages: 97
Supervisor: Eugeniusz Rusiński
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1749
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Janusz Dudek. Metoda odprężania mechanicznego naczyń ciśnieniowych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

See more