REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/47234

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47234

Resource type: article, chapter

METODA PLANOWANIA BAZY PASZOWEJ W PGR

View

Resource metadata

Title METODA PLANOWANIA BAZY PASZOWEJ W PGR
Title variant: ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 83, TOM XXVI
Persons Authors: Teodor Nietupski
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Według autora jednym z podstawowych problemów organizacyjnych i ekonomicznych w gospodarstwach państwowych jest wyżywienie zwierząt. Na ten cel przeznaczają one niemal połowę posiadanych użytków rolnych. Głównym działem produkcji zwierzęcej jest bydło. Produkcja pasz dla bydła wymaga też największej powierzchni. Z tych względów przedmiotem niniejszej rozprawy jest ustalenie metody planowania żywienia i bazy paszowej dla tego gatunku zwierząt.
Skomplikowany charakter zależności wewnątrzgospodarczych i powiązań ze światem zewnętrznym, który należy uwzględnić przy badaniu problemu, wymaga użycia odpowiedniej metody badań.
Zastosowana w niniejszej pracy metoda stanowi połączenie klasycznej metody modelowej z programowaniem liniowym, które pozwoli znaleźć rozwiązanie optymalne w przypadku założonych warunków. (Polish)
Keywords "metoda planowania"@pl, "PGR"@pl, "pasza dla zwierząt"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 83. ROLNICTWO XXVI
Numbering: Nr 83, XXVI
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wyższa Szkoła Rolnicza
Time of publication: 1969
From page: 203
To page: 252
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1969
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Teodor Nietupski. METODA PLANOWANIA BAZY PASZOWEJ W PGR. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

ZMIANY W ROLNICTWIE SUDECKIM W LATACH 1984-1988

Teodor Nietupski, Barbara Kutkowska, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE W ROLNICTWIE PAŃSTWOWYM PRÓBA OCENY

Bożena Tańska-Hus, Teodor Nietupski, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

WYKORZYSTANIE AZOTU U MŁODEGO BYDŁA RASY NCB PRZY RÓŻNYCH POZIOMACH ENERGII W PASZY

Jerzy Preś, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

PROBLEMY ROLNICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Teodor Nietupski, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Teodor Nietupski, Danuta Mierzwa, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more