REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/1707

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/1707

Resource type: 3D, photo360

Miernik IMR-4

View

Resource metadata

Title Miernik IMR-4
Persons Authors: Piotr Pinkawa
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Foto 360.
Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej opisany w inwentarzu pod nr MPWr_I2_262 (A7-4-R2-2).
Impulsowy miernik rezystancji IMR-4 jest przenośnym przyrządem do pomiaru rezystancji uziomów w otoczeniu trakcji elektrycznej prądu stałego. Do pomiaru wykorzystywane są tory kolejowe lub tramwajowe włączone do sieci powrotnej układu zasilania. Nie wymaga się stosowania dodatkowych sond pomiarowych. Miernik może być również wykorzystywany do pomiarów małych rezystancji zastępując metodę techniczną, w tym do pomiarów: ciągłości żył powrotnych i roboczych kabli energetycznych ze wskazaniem wartości zmierzonej rezystancji, ciągłości i jakości połączeń w obwodach uziemiających i uszyniających, rezystancji obwodu dowolnej pętli zwarcia. (Polish)
Keywords "przyrząd pomiarowy"@pl, "prąd stały"@pl, "pomiar"@pl, "rezystancja"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)
Destination group: scientists, general public, students
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Nikon D800E z obiektywem 24-70 mm
Software used: Orbitvu Editor
Place of object creation: Polska
Time of object creation: 1969
Producer of scanned object: ERA
Object material: plastik, metal, szkło
Real object width: 117 mm
Real object height: 70 mm
Real object depth: 203 mm
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Karolina Ćwięka
Availability date: 17-04-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Piotr Pinkawa. Miernik IMR-4. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mostek RLC

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Woltomierz z bocznikiem (2)

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Omomierz z tablicy rozdzielczej - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termostat TB-1

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Omomierz z tablicy rozdzielczej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termometr cyfrowy

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

See more