REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/12178

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/12178

Resource type: 3D, photo360

Miliweberomierz

View

Resource metadata

Title Miliweberomierz
Persons Authors: Tomasz Jasica
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod nr MPWr_W12_1114 (A5013 R15-3). Miliweberomierz - przyrząd pomiarowy służący do pomiaru strumienia indukcji magnetycznej, wyrażony w miliweberach (mWb). (Polish)
Keywords "urządzenie pomiarowe"@pl, "weberomierz"@pl, "mierniki"@pl, "indukcja magnetyczna"@pl, "strumień indukcji magnetycznej"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Smarttech Scan 3D Dual Volume
Software used: Geomagic Wrap 2015
Place of object creation: ZSRR
Time of object creation: 1972
Object material: plastik, metal, szkło
Real object width: 230 mm
Real object height: 145 mm
Real object depth: 290 mm
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Karolina Ćwięka
Availability date: 14-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tomasz Jasica. Miliweberomierz. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mostek tensometryczny

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Opornica

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Aparat Casagrande

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Smarownica - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Suwak logarytmiczny (4) - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Stoper ręczny - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

See more