REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74317

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74317

Resource type: article, chapter

Model symulacyjny populacji ludności Polski (PN-1987-11-02)

View

Resource metadata

Title Model symulacyjny populacji ludności Polski (PN-1987-11-02)
Persons Authors: Henryk Mierzejewski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy zaproponowano i wykonano model populacji ludności z wykorzystaniem techniki symulacji stochastycznej do prognozowania. Wykorzystano tu ideę zawartą w [2] dotyczącą prognozowania zmian stanu układu dynamicznego w warunkach niepewności, a więc gdy zmiana stanu układu nie jest zdeterminowana zależnością funkcyjną lecz dana jest rozkładem prawdopodobieństwa, polegającą na stosowaniu prognoz stochastycznych. Na podstawie badań symulacyjnych modelu wykonano prognozy demograficzne dla Polski do 2000 roku. (Polish)
Keywords "population of Poland"@en, "Ludność Polski"@pl, "układy dynamiczne"@pl, "stochastic simulations"@en, "symulacje stochastyczne"@pl, "dynamical systems"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1987-11-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1987
From page: 1
To page: 18
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Henryk Mierzejewski. Model symulacyjny populacji ludności Polski (PN-1987-11-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Symulacja stochastyczna w prognozowaniu (PN-1987-11-01)

Henryk Mierzejewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Rozwiązywanie zadań liniowego programowania dynamicznego metodą bezpośrednią (PD-1973-04)

Henryk Mierzejewski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Symulacja stochastyczna w prognozowaniu (PN-1987-11-01)

Henryk Mierzejewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more