REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/28035

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/28035

Resource type: video

Modelowanie geometrii złożonych konstrukcji powłokowych

View

Resource metadata

Title Modelowanie geometrii złożonych konstrukcji powłokowych
Persons Authors: Jerzy Szołomicki
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wideotutorial dotyczący projektowania konstrukcji w programie Autodesk Robot Structural Analysis.
W materiale przedstawiono i omówiono przykłady modelowania geometrii złożonych powłok żelbetowych oraz wyznaczanie sił zewnętrznych. (Polish)
Keywords "tutorial"@pl, "Autodesk"@pl, "model MES"@pl, "sklepienie"@pl, "sklepienie krzyżowe"@pl, "kopuła"@pl, "statyka budowli"@pl, "metoda elementów skończonych MES"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018-10-04
Recording length: 00:33:46
Video recording genre or style: educational film
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: other
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled without logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jerzy Szołomicki
Availability date: 16-01-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Jerzy Szołomicki. Modelowanie geometrii złożonych konstrukcji powłokowych. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rama płaska. Wstęp do obsługi programu Robot

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Modelowanie stalowego przekrycia strukturalnego

Jerzy Szołomicki, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zastosowanie technologii komputerowej w praktyce inżynierskiej 3: wprowadzenie do programów CAD, MES, CFD

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Budownictwo. Tom 2. Część 4

Gustaw Bisanz, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Dominanty 2018 - Barwna kopuła

Ewa Adamczak, artistic, architectural work, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina sztuk plastycznych (2011)

Modelowanie stalowego przekrycia strukturalnego

Jerzy Szołomicki, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more