REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63740

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63740

Resource type: educational material

Zastosowanie technologii komputerowej w praktyce inżynierskiej 3: wprowadzenie do programów CAD, MES, CFD

View

Resource metadata

Title Zastosowanie technologii komputerowej w praktyce inżynierskiej 3: wprowadzenie do programów CAD, MES, CFD
Title variant: Technologie informacyjne - Wykład
Persons Authors: Józef Rak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Zastosowanie technologii komputerowej w praktyce inżynierskiej 3: wprowadzenie do programów CAD, MES, CFD" stanowią integralną część kursu "Technologie informacyjne" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje materiały do wykładu w formie pliku PDF oraz LaTeX. W zagadnieniu omówiono najważniejsze pojęcia związane z wyświetlaniem obrazu, komputerowym wspomagania projektowania oraz symulacjami numerycznymi. (Polish)
Keywords "technologia informacyjna"@pl, "systemy CAD"@pl, "CAD"@pl, "modelowanie MES"@pl, "CFD"@pl, "model MES"@pl, "MES"@pl, "komputerowe wspomaganie projektowania CAD"@pl, "komputerowe wspomaganie projektowania"@pl, "technologie informacyjne"@pl, "technologie informatyczne"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021
Series name: Technologie informacyjne
Numbering: Wykład 12
Number of pages: 50
Lecturers:Józef Rak
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 03-11-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Józef Rak. Zastosowanie technologii komputerowej w praktyce inżynierskiej 3: wprowadzenie do programów CAD, MES, CFD. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wstęp teoretyczny - metody analityczne i numeryczne

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modelowanie pomp/mieszalników - inercjalny i nieinercjalny układ odniesienia

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Python: zastosowania

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Modelowanie numeryczne jednofazowych przepływów turbulentnych

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Analiza stropu zespolonego stalowo-betonowego

Maciej Kożuch, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Matlab

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more