Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Doświadczenie eksperckie - Gabriel Pawlak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań

Radosław Ryńca, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

Jacek Oko, Paweł Borowczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Doświadczenie eksperckie - Wojciech Cieśliński

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce

Marian Hopej, Zygmunt Kral, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Project Management Session 2016

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Doświadczenie eksperckie - Wojciech Idzikowski

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk ekonomicznych (2011)

Product lifecycle management

Mariusz Cholewa, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Zarządzanie projektem informatycznym - projekty w środowisku wirtualnym, czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów

Kazimierz Frączkowski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)