REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/15114

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15114

Resource type: book

Process management

View

Resource metadata

Title Process management
Persons Authors: Roman Pietroń
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Publikacja powstała w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej. Publikacja ma na celu przedstawienie pomysłu i przeglądu wybranych koncepcji zarządzania procesami, metod, narzędzi i technologii w organizacjach. Opisane są również niektóre nowoczesne metody zarządzania z wbudowanymi podejściami i metodami, narzędziami i technologiami. Na przykład metody i narzędzia BPM, które są z powodzeniem stosowane w ramach zarządzania jakością (QM), restrukturyzacji i reengineeringu biznesu (BPR), ciągłego doskonalenia (CI) oraz innych metod i stylów zarządzania we współczesnych działaniach biznesowych i ekonomicznych, zwłaszcza w orientacji logistycznej (SCM), zarządzanie lean (LM), zarządzanie Six-Sigma (6σ), zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) i zarządzanie oparte na wiedzy (KBM). Wyprowadzono również pewne porównania dotyczące umieszczania metod i technologii BPM w różnych gałęziach zarządzania wraz z opisem genezy i ewolucją podejść do zarządzania prowadzących do ukierunkowania procesu. (Polish)
Comments: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Keywords "system informatyczny"@pl, "zarządzanie"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław, Łódź
Publisher: Wrocław University of Technology
Time of publication: 2011
Number of pages: 156
Series name: Business Information Systems
ISBN: 978-83-62098-32-3
Resource language: English
Identifiers: OAI: 23626
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 14-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Roman Pietroń. Process management. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Doświadczenie eksperckie - Gabriel Pawlak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań

Radosław Ryńca, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

Jacek Oko, Paweł Borowczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach

Jolanta Joszczuk-Januszewska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more