REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/15241

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15241

Resource type: book

Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań

View

Resource metadata

Title Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań
Persons Authors: Radosław Ryńca
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nie tylko znajomości organizacji, ale także odpowiednich metod zarządzania, dzięki którym możliwy jest ciągły rozwój przedsiębiorstwa oraz zaspokajanie coraz to większych potrzeb klientów i jego właścicieli. Obecnie znane są metody zarządzania, dzięki którym możliwa jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Zrównoważona karta działania mogłaby być traktowana jako narzędzie monitorowania i kontroli procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji pozwoliłaby na analizę przyczyn ewentualnych rozbieżności oraz na podjęcie odpowiednich działań naprawczych, które przyczynią się do doskonalenia procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie. Przedstawiono podstawowe informacje z zakresu podejścia procesowego w zarządzaniu, przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat wykorzystania podejścia procesowego przez polskie przedsiębiorstwa oraz napotkanych trudności w identyfikacji procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie, omówiono także model pomiaru efektywności na poziomie procesów i działań. Opisano metody podnoszenia efektywności procesów i działań oraz dostępne w literaturze przedmiotu mierniki efektywności. (Polish)
Keywords "zarządzanie"@pl, "zrównoważona karta wyników"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2009
Number of pages: 194
ISBN: 978-83-7493-458-9
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 3684
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 14-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Radosław Ryńca. Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Gabriel Pawlak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

Jacek Oko, Paweł Borowczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Doświadczenie eksperckie - Wojciech Cieśliński

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce

Marian Hopej, Zygmunt Kral, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Project Management Session 2016

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more