REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/46941

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46941

Resource type: book

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

View

Resource metadata

Title Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)
Persons Authors: Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Przyjęto systemowe podejście do miasta jako całości, poświęcając szczególną uwagę podsystemowi komunikacji. W takim podejściu zapewnione jest wzięcie pod uwagę nie tylko samego systemu komunikacji, ale uwzględnienie również jego związków z pozostałymi elementami systemu miejskiego.
W Wałbrzyskim Zespole Miejskim kluczowym podsystemem jest podsystem komunikacji, zarówno ze względu na jego dotychczasową niewydolność jak i olbrzymie nakłady inwestycyjne potrzebne do jego modernizacji i przebudowy. Dodatkowym utrudnieniem jest tu urozmaicone ukształtowanie terenu niepozwalające na swobodne penetrowanie terenu układów komunikacyjnych. Przebudowa i modernizacja sieci komunikacyjnej miasta musi być oparta na przeprowadzonych analizach stanu istniejącego i prognozy rozwoju miasta na tle ogólnych procesów cywilizacyjnych. Opracowano taki tok postępowania, aby w efekcie końcowym otrzymać model operacyjny dyslokacji przestrzennej pozwalający na stałe korygowanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych WZM. (Polish)
Comments: Współpraca: Jadwiga Brzuchowska, Katarzyna Iwaszko, Katarzyna Kwaśniewska, Elżbieta Litwińska, Regina Maga, Kazimierz Przybysz, Paweł Szkoda.
Keywords "transport"@pl, "system transportowy"@pl, "obciążenie sieci drogowej"@pl, "plan selekcyjno-wiązkowy"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Politechnika Wrocławska
Time of publication: 1982
Number of pages: 64
Series name: Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Elżbieta Chądzyńska
Availability date: 16-09-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser. Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II). [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more