REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/11992

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/11992

Resource type: 3D, photo360

Mostek Wheatstone'a

View

Resource metadata

Title Mostek Wheatstone'a
Persons Authors: Piotr Pinkawa
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Foto 360. Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod nr MPWr_I5_479 (A5013-R13-3). Mostek – równoległe połączenie co najmniej dwóch dzielników napięcia. Napięciem wyjściowym mostka jest napięcie pomiędzy punktami wyjściowymi dzielników napięcia. Za pomocą mostka Wheatsone’a można wyznaczyć opór przewodnika (opornika) Rx, nie mierząc napięcia ani stężenia prądu. (Polish)
Keywords "dzielniki napięcia"@pl, "mostek Wheatstone`a"@pl, "Wheatstone Charles"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Nikon D800E z obiektywem 24-70 mm
Software used: Orbitvu Editor
Place of object creation: Niemcy
Time of object creation: Lata 50. XX w.
Object material: plastik, metal, szkło
Real object width: 230 mm
Real object height: 70 mm
Real object depth: 114 mm
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Karolina Ćwięka
Availability date: 14-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Piotr Pinkawa. Mostek Wheatstone'a. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mostek RLC

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Woltomierz z bocznikiem (2)

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termostat TB-1

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Omomierz z tablicy rozdzielczej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Termometr cyfrowy

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Kalkulator "Casio HR-150TER"

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

See more