REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82783

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82783

Resource type: article, chapter

Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Zagadnienie zgodności wymagań stawianych elementom i urządzeniom elektronicznym (PN-1986-10-11)

View

Resource metadata

Title Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Zagadnienie zgodności wymagań stawianych elementom i urządzeniom elektronicznym (PN-1986-10-11)
Persons Authors: Mieczysława Prażewska
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Zagadnienie zgodności wymagań stawianych elementom i urządzeniom występuje przy projektowaniu tych osta­tnich, decydując praktycznie o wyborze bazy elementowej dla danego urządzenia. Problem omówiono dla sprzętu elektronicznego na przykładzie wytrzymałości na podwyższo­ną temperaturę otoczenia. Praca została zreferowana na konferencji 'Niezawodność i statystyczna kontrola jakości', która odbyła się 9-11 września 1985 w Bydgoszczy. (Polish)
Keywords "electronic devices"@en, "projektowanie urządzeń elektronicznych"@pl, "temperature resistance"@en, "wytrzymałość termiczna"@pl, "Sprzęt elektroniczny"@pl, "designing electronic devices"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1986-10-11
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1986
From page: 1
To page: 10
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mieczysława Prażewska. Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Zagadnienie zgodności wymagań stawianych elementom i urządzeniom elektronicznym (PN-1986-10-11). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.