REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78826

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78826

Resource type: article, chapter

Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Location problems. Layout for electronic circuits (PN-1978-14-10)

View

Resource metadata

Title Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Location problems. Layout for electronic circuits (PN-1978-14-10)
Persons Authors: Knud Rostgaard
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Opisano dwie alternatywne techniki budowy obwodów elektronicznych. Jedną z technik jest tak zwana technika wirewrap, która wykorzystuje przewody do łączenia komponentów, podczas gdy druga opiera się na drukowanych kartach. Opis dotyczy konstrukcji komputera RC8000, który jest rozwijany i produkowany w A/S Regnecentralen w Danii. Na koniec przedstawiono niektóre ograniczenia i kryteria optymalizacji. (English)
Keywords "projektowanie urządzeń elektronicznych"@pl, "optimization"@en, "problem lokalizacji"@pl, "optymalizacja"@pl, "designing electronic devices"@en, "location problem"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1978-14-10
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1978
From page: 1
To page: 12
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 19-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Knud Rostgaard. Proceedings of the Polish-Danish Mathematical programming seminar. Part one. Location problems. Layout for electronic circuits (PN-1978-14-10). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more