REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63597

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63597

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Studia medyczne ukończył w 1966 r. w Sienie i w tym samym roku uzyskał stopień doktora medycyny. Po uzyskaniu dyplomu pracował w Zakładzie Biochemii Klinicznej Uniwersytetu w Lozannie w Szwajcarii. W latach 1973-1975 był asystentem w Klinice Uniwersytetu Cagliari we Włoszech, a następnie został zatrudniony jako docent w Klinice Rozrodczości w Sienie. W 1980 r. otrzymał stanowisko profesora w Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu w Modenie we Włoszech, a w 1982 r. został profesorem zwyczajnym i kierownikiem Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu w Modenie. Jego główne kierunki badań dotyczą mechanizmów neuroendokrynnego wydzielania gonadotropin i prolaktyny oraz roli endogennych opioidów w czynności rozrodczej kobiety. Pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologii Endokrynologicznej, przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Ginekologów i Położników, jest członkiem Zarządu Głównego Międzynarodowych Towarzystw Medycyny Pre- i Perinatalnej, Towarzystwa Menopauzy, Włoskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodczości oraz Stowarzyszenia Psychoneurologicznego Endokrynologii i Niepłodności. (Polish)
Description in another language: Professor Andrea R. Genazzani graduated in 1966 in Sienna and at the same year obtained his doctor of medicine degree. After receiving the diploma, he worked at the Department of Clinical Biochemistry at the University of Lausanne in Switzerland. Between 1973 and 1975 he was an assistant at the University of Cagliari Clinic in Italy. Next, he took up a position of a professor at the Department of Gynecology and Obstetrics in Modena in Italy where in 1982 he was appointed a full professor and the Head of a Department of Gynecology and Obstetrics at the University of Modena. In his research he focused on mechanisms of neuroendocrine secretion of gonadotropins and prolactin and the role of endogenous opioids in women reproductive system. He was the president of International Society of Gynecological Endocrinology, the president of European Society of Gynecology and Obstetrics, member of General Board of International Society of Prenatal and Perinatal Medicine, member of The Menopause Society, Italian Society of Reproductive Medicine and The Society of Psychoneurology, Endocrinology and Infertility. (English)
Keywords "Gynecology"@en, "Ginekologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Andrea Richard Genazzani
Graduation specialty: położnictwo, ginekologia, medycyna
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1994
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Title: Gynecological endocrinology today
  Year of publication: 2002

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Cocreators: Francesco Cocola, Piero Fioretti, Paolo Neri
  Title: Human chorionic somatomammotropin (HCS) plasma levels in normal and pathological pregnancies and their correlation with the placental function
  Year of publication: 1972

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Cocreators: H. P. G. Schneider
  Title: New approach in the treatment of climacteric disorders
  Year of publication: 1992

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Title: Pain and reproduction
  Year of publication: 1988

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Title: Hormone Replacement Therapy and Cancer : The Current Status of Research and Practice
  Year of publication: 2020

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Cocreators: Marcello Negri
  Title: Opioid peptides in biological fluids
  Year of publication: 1989

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Cocreators: Torello M Lotti
  Title: Dermatologia ginecologica
  Year of publication: 2008

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Cocreators: P. G . Artini
  Title: New technologies for gynecologic and obstetric investigation
  Year of publication: 1999

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Cocreators: J. H. H . Thijssen
  Title: Adrenal androgens
  Year of publication: 1980

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Cocreators: Krzysztof Katulski, Błażej Męczekalski, Agnieszka Podfigurna-Stopa, Roman Smolarczyk
  Title: Kallmann syndrome in women: from genes to diagnosis and treatment
  Title of source document: Gynecol Endocrinol
  Numbering (annual, number, issue, part): 2013; 29(4)

 • Authors: Andrea Richard Genazzani
  Cocreators: Paolo Giovanni Artini, Patrizia Monteleone, Francesca Papini
  Title: Pharmacotherapy of ovarian hyperstimulation syndrome
  Title of source document: Expert Opin Pharmacother
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010; 11(15)
Activity Location: Modena
Unit name: Uniwersytet w Modenie - Klinika Ginekologii i Położnictwa
Studies Unit name: Uniwersytet w Sienie
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 14-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Adolf Wilhelm Otto

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more