REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63603

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63603

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Studia ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie w 1955 r. W 1960 r. obronił pracę doktorską, a w 1963 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1970 r., a zwyczajnego w 1972 r. Wykształcenie zawodowe uzupełniał podczas wielokrotnych wyjazdów do uniwersytetów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. W latach 1954-1964 pracował jako asystent w Instytucie Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1967-1969 zajmował stanowisko docenta, a od 1969 r. kierownika Instytutu Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1989 r. pełnił funkcję prorektora ds. nauki Akademii Medycznej, następnie dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Jego kierunki badań naukowych były związane z rolą i mechanizmem działania hormonów przewodu pokarmowego, epidermalnego czynnika wzrostu i prostaglandyn oraz ich roli w gojeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy. Zajmował się ponadto mechanizmami cytoprotekcji w zapobieganiu owrzodzeń oraz rolą cyklooksygenaz i tlenku azotu w odniesieniu do gastroprotekcji i gojenia przewlekłych owrzodzeń. Był członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU. Doktor honoris causa Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Był autorem lub współautorem ponad 800 prac oryginalnych i przeglądowych, w większości publikowanych w prestiżowych, głównie zagranicznych czasopismach fizjologicznych i gastroenterologicznych. Należał do najczęściej cytowanych badaczy w Polsce. (Polish)
Description in another language: Professor Stanisław J. Konturek graduated from the Faculty of Medicine of the Medical Academy in Kraków in 1955. In 1960 he defended his PhD and in 1963 received his postdoctoral degree. He got his associate professor title in 1970 and full professor title in 1972. He got his professional training during several trips to universities in North America and in Western Europe. Between 1954 and 1964 he worked as an assistant at the Institute of Physiology of the Medical Academy in Kraków. Between 1967 and 1969 he held the position of a teacher and from 1969 he became the head of the Institute of Physiology of the Medical Academy in Kraków. From 1989 he held a position of Vice-Rector for Scientific Research at the Medical Academy and then he worked as a Dean at the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University as well as the Vice-Rector for Collegium Medicum of the Jagiellonian University, the chairman of The Conference of Rectors of University Medical Schools in Poland. He was the president of the Polish Physiological Society. His scope of research covered the role and mechanisms of the hormones of the digestive system, epidermal growth factor and prostaglandin and their part in the healing of ulcers in stomach and in duodenum. He also worked on the cytoprotective mechanisms in the prevention of ulcers and the role of cyclooxygenase and nitric oxide gastroprotection in the healing of chronic ulcers. He was a member of the Polish Academy of Sciences and an active member of the Polish Academy of Learning. Awarded Doctor Honoris Causa of the Faculty of Medicine from the University of Białystok. He was an author and co-author of more than 800 original works and reviews published in prestigious, mostly international physiological and gastroenterological papers. He was one of the most quoted researchers in Poland. (English)
Keywords "Physiology"@en, "Fizjologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Stanisław J. Konturek
Graduation specialty: fizjologia, medycyna
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1998
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Fizjologia człowieka : część ogólna
  Year of publication: 1979

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Neurofizjologia
  Year of publication: 1975

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Fizjologia wegetatywna. T. 1
  Year of publication: 1973

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Fizjologia wegetatywna. T. 2
  Year of publication: 1973

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Marta Cześnikiewicz-Guzik
  Title: Rola osi mózgowo-jelitowej w kontroli przyjmowania pokarmu : aspekty teoretyczne i praktyczne
  Title of source document: Pediatria Współczesna : gastroenterologia, hepatologia i żywienie dziecka
  Numbering (annual, number, issue, part): 2004; 6(4)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Badania kliniczne i doświadczenia nad wpływem gruczołów dokrewnych na wydzielania żołądkowe i rozwój wrzodów trawiennych
  Year of publication: 1963

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Fizjologia układu trawiennego : fizjologiczne podstawy gastroenterologii
  Year of publication: 1976

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Professor Jerzy Kaulbersz, pioneer of Polish gastroenterology
  Title of source document: J. Physiol. Pharmacol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2011; 62(2)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Tomasz Brzozowski, Małgorzata Strzałka
  Title: Oś mózgowo-jelitowa w regulacji apetytu
  Title of source document: Kosmos
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010; 59(3/4)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Zbigniew Śliwowski
  Title: Rola Helicobacter pylori w patogenezie zapalenia żołądka i wrzodu trawiennego
  Title of source document: Med. Dypl.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2006; 15 supl. 13

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Tomasz Brzozowski, Wiesław Pawlik
  Title: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i produkty cyklooksygenaz (COX) w doświadczalnych i klinicznych badaniach mechanizmów obronnych błony śluzowej żołądka
  Title of source document: Gastroenterol. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2003; 10(1)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Choroba wrzodowa - patofizjologia i leczenie
  Title of source document: Przew. Lek.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2001; (1/2)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Elżbieta Karczewska
  Title: Helicobacter pylori - chorobotwórczość, diagnostyka i leczenie
  Title of source document: Nowa Med.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1997; 4(4)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Tomasz Brzozowski
  Title: Gastroprotekcja i czynniki wzrostu
  Title of source document: Gastroenterol. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1994; 1(3)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Tomasz Brzozowski, Jolanta Majka
  Title: Gastroprotective and ulcer-healing activities of a new H2-receptor antagonist: ebrotidine
  Title of source document: Digestion
  Numbering (annual, number, issue, part): 1992; 51(1)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Jan W. Konturek
  Title: Gastric adaptation : basic and clinical aspects
  Title of source document: Digestion
  Numbering (annual, number, issue, part): 1994; 55(3)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Andrzej Dąbrowski, Antoni Gabryelewicz, Jan W. Konturek
  Title: Role of oxidative stress in the pathogenesis of caerulein-induced acute pancreatitis
  Title of source document: Eur. J. Pharmacol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1999; 377(1)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Artur Dembiński, Piotr Gutkowski
  Title: Oddychanie, fizjologia nerek, równowaga kwasowo-zasadowa, płyny ustrojowe
  Year of publication: 2010

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Cocreators: Ireneusz Piastucki, G. Varga
  Title: Cephalic phase of pancreatic secretion in rats
  Title of source document: Digestion
  Numbering (annual, number, issue, part): 1986; 35(1)

 • Authors: Stanisław J. Konturek
  Title: Action of prostacyclin (PGI2) and prostaglandin E2(PGE2) on gastric secretion and mucosal blood flow in dogs
  Title of source document: Gastroenterology
  Numbering (annual, number, issue, part): 1980; 79(1)
Activity Location: Kraków
Unit name: Akademia Medyczna w Krakowie - Instytut Fizjologii
Studies Unit name: Akademia Medyczna w Krakowie. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 14-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Andrzej Klisiecki

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more