REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63623

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63623

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Francis Megraud

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Francis Megraud
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram W 1972 r. uzyskał dyplom magistra farmacji, a w 1980 r, dyplom lekarza medycyny na Uniwersytecie Bordeaux II. Odbył staż w Centre Hospitalier de Bordeaux, kurs w dziedzinie bakteriologii na Uniwersytecie Bordeaux II w 1977 r., a w 1985 r. uzyskał dyplom w dziedzinie badań nad biologią człowieka na Uniwersytecie Descartes w Paryżu. W latach 1978-1990 był profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie bakteriologii na Uniwersytecie Bordeaux II. Był przełożonym sekcji badań bakteriologicznych Laboratorium Bakteriologicznego Szpitala Dziecięcego Bordeaux w latach 1979-1991. Od 1992 r. pełnił funkcję ordynatora Oddziału Bakteriologii Dziecięcej Szpitala Pellegrin w Bordeaux. Członek organizacji zawodowych m.in.: Assciation des Anciens Eleves de l'Institut Pasteur od 1978 r., członek korespondent Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych od 1994 r. Członek wielu komisji, m.in. Międzynarodowej Komisji do Oznaczania Serologicznego Bakterii Capmpylobacter w latach 1985-1993, członek, założyciel i sekretarz Europejskiej Grupy Badawczej nad Helicobacter pylori od 1987 r., członek podkomisji do Spraw Taksonomii Campylobacter i Pokrewnych Bakterii od 1990 r. Dyrektor Francuskiego Narodowego Centrum do Badań nad Bakteriami Campylobacter i Helicobacter, a od 1993 r. koordynator sesji dotyczących bakterii Helicobacter pylori organizowanych na kongresach europejskich dotyczących mikrobiologii i gastroenterologii. Jest autorem kilku rozdziałów w publikacjach dotyczących Helicobacter pylori. Członek komitetów redakcyjnych czasopism m.in.: "Lancet Infectious Diseases" w latach 2001 do 2003, "European Journal of Gastroenterology and Hepatology" czy "Gastroenterologia Polska". (Polish)
Description in another language: In 1972 he obtained his master's degree in pharmacy and in 1980 he got his medicine diploma at the Bordeaux Segalen University. He completed and internship at the Centre Hospitalier de Bordeaux and took a course in the bacteriology field at the Bordeaux Segalen University in 1977. In 1985 he obtained his diploma in research about the human biology at the Paris Descartes University. He was an associate professor of bacteriology at the Bordeaux Segalen University between 1978 and 1990. Was also an assistant in the bacteriology field, supervisor of the bacteriology research section in the Laboratory of Bacteriology of Bordeaux Pediatric Hospital between 1979 and 19991. From 1992 the head of department of Childhood Bacteriology Branch of the Pellegrin Hospital in Bordeaux. Member of many professional organizations e.g.: Association des Anciens Eleves de l'Institut Pasteur from 1978, correspondent member of the Infectious Diseases Society of America from 1994, International Commission for Serological Test of Campylobacter from 1985 to 1993, founder, member and secretary of the European Research Group on Helicobacter pylori from 1987, member of Subcommittee on the Taxonomy of Campylobacter and related bacteria from 1990. He is the executive of the French National Reference Center for Campylobacter and Helicobacter, from 1993 the session coordinator for the topic of Helicobacter pylori on European conferences in the field of microbiology and gastroenterology. The author of publication sections about Helicobacter pylori. Member of journal editorial committees e.g.: "Lancet Infectious Diseases" from 2001 to 2003, "European Journal of Gastroenterology and Hepatology" and "Gastroenterologia Polska". (English)
Keywords "Bacteriology"@en, "Bakteriologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Francis Megraud
Graduation specialty: bakteriologia, medycyna
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 2005
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Francis Megraud
  Cocreators: Adrian Lee
  Title: Helicobacter pylori : techniques for clinical diagnosis and basic research
  Year of publication: 1996

 • Authors: Francis Megraud
  Cocreators: Donald C Mosley, Paul H Pietri
  Title: Management : Concepts and applications.
  Year of publication: 1992

 • Authors: Francis Megraud
  Cocreators: Alessandra Occhialini, Jean François Rossignol
  Title: Nitazoxanide, a Potential Drug for Eradication of Helicobacter pylori with No Cross-Resistance to Metronidazole
  Title of source document: Antimicrobial Agents and Chemotherapy
  Numbering (annual, number, issue, part): 1998; 42(11)

 • Authors: Francis Megraud
  Title: Evolution of Helicobacter pylori Research as Observed Through the Workshops of the European Helicobacter Study Group
  Title of source document: Helicobacter
  Numbering (annual, number, issue, part): 2007; 12

 • Authors: Francis Megraud
  Title: Strategies to treat patients with antibiotic resistant Helicobacter pylori
  Title of source document: International Journal of Antimicrobial Agents.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2000; 16(4)

 • Authors: Francis Megraud
  Title: Helicobacter pylori: Bacterial Factors and Interaction with the Epithelial Cells
  Title of source document: The Yale Journal of Biology and Medicine
  Numbering (annual, number, issue, part): 1996; 69(1)

 • Authors: Francis Megraud
  Cocreators: J. Latrille
  Title: Specimen taking at the genitalia level
  Title of source document: Revue du Praticien
  Numbering (annual, number, issue, part): 1983; 33(37)

 • Authors: Francis Megraud
  Cocreators: F. Bonnet
  Title: Unusual campylobacters in human faeces
  Title of source document: Journal of Infection
  Numbering (annual, number, issue, part): 1986; 12(3)

 • Authors: Francis Megraud
  Cocreators: P. Lehours
  Title: Culture-Based Antimicrobial Susceptibility Testing for Helicobacter pylori
  Title of source document: Methods in Molecular Biology
  Numbering (annual, number, issue, part): 2021; 2283

 • Authors: Francis Megraud
  Title: Antibiotic Resistance Is the Key Element in Treatment of Helicobacter pylori Infection
  Title of source document: Gastroenterology
  Numbering (annual, number, issue, part): 2018; 155(5)
Activity Location: Bordeaux
Unit name: Szpital Pellegrin w Bordeaux - Oddział Bakteriologii Dziecięcej
Studies Unit name: Uniwersytet Bordeaux II
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 20-12-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Francis Megraud. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Adolf Wilhelm Otto

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more